Tips redaksjonen
20.01.2016

Slik oppnår du god lydisolasjon

God lydisolasjon er viktig for trivselen i hjemmet og på arbeidsplassen. Byggforskserien viser hvordan man sørger for at tunge etasjeskillere tilfredsstiller lydkravene.

Støy i boligen er det som gjerne irriterer oss mest. Den kan komme utenfra – fra trafikk og maskiner, eller fra naboer. Mange er plaget av støy fra etasjen over eller under. 
   Så hvordan kan rådgivere og prosjekterende sørge for at tunge etasjeskillere tilfredsstiller lydkravene i byggteknisk forskrift, og sikre trivsel for beboere og brukere? To reviderte anvisninger i Byggforskserien gir deg grunnlag for å beregne lydegenskaper og velge riktig løsning for dekke, gulv og himling.
   Byggforskserien 522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere gjennomgår hvordan man kan beregne samlet lydisolasjon i ferdig bygning for tunge etasjeskillere kombinert med forskjellige gulv- og himlingsløsninger. Anvisningen viser framgangsmåte, hva som må inngå i beregningen, og gir lydtekniske data for kombinasjoner av dekke-, gulv- og himlingstyper.
   Byggforskserien 522.514 Lydisolerende, tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler viser lydisolasjonsverdier i tabellform for plasstøpte dekker, hulldekker, ribbeplater, porebetongdekker og lettklinkerbetongdekker kombinert med forskjellige oppbygninger av gulv og himlinger.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1