Tips redaksjonen
02.01.2014

Slik blir den digitale skolehverdagen

– Nå vet vi mer om hvordan skolen vil endre seg de neste fem årene. Det sa direktør Trond Ingebretsen ved lanseringen av rapporten «Teknologiske framtidsutsikter for norsk skole 2013 – 2018» nylig.

Rapporten «Teknologiske framtidsutsikter for norsk skole 2013–2018» ble nylig publisert av New Media Consortium (NMC) i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.
   Både norske og internasjonale eksperter mener at Bring your own Device (BYOD), det vil si at elevene kan ta med seg og bruke egne nettbrett og smarttelefoner på skolen, vil prege klasserommet i året som kommer. Elevene kan samarbeide fleksibelt gjennom digitale skyer, og det vil bli lettere for læreren å finne gode verktøy for tett og hyppig oppfølging. Dette vil styrke elevenes læring.
   Et annet utviklingstrekk ekspertene peker på, er bruk av «Flipped classroom» – en pedagogisk metode der elevene ser små videosnutter i forkant av undervisningen. Metoden frigjør tid til mer interaksjon mellom lærer og elev. I tradisjonell undervisning bruker læreren typisk 30–50 prosent av timen på å formidle lærestoffet gjennom å forklare, tegne og notere på tavlen. Med «flipped classroom» vil denne tiden bli frigjort til veiledning og til å møte hver enkelt elev på deres nivå.
 
 – Elevene vil få helt nye muligheter med nettbasert læring, men det er samtidig lærerens evne til å ta dette i bruk på en god måte, som er nøkkelen. Det vil derfor være viktig at vi fortsetter å styrke lærerens digitale kompetanse både i skolen og i lærerutdanningene. Vi trenger lærere som er trygge på bruk og innføring, og som tydelig ser hvordan dette styrker klasseromsundervisningen, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen.
   New Media Consortium (NMC) Horizon Project er et omfattende forsknings- og utviklingsprosjekt, etablert i 2002, som årlig identifiserer og beskriver nye teknologier som vil ha en stor innvirkning på utdanningen over de neste fem årene rundt om i verden.

Kilde: iktsenteret.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1