Tips redaksjonen
18.08.2018

Slåttland Group med ordretilgang på 500 millioner

Selskapet går inn i andre halvår 2018 med stor optimisme.

Slåttland har i over 30 år, vært leverandør til olje & gass og marinemarkedet og har satset sterkt på høy kompetanse med digitalisering og ny teknologi, har lykkes med denne satsingen som har bidratt til en meget god ordreinngang i 2018 og 2019
Med dette sikrer man stabile arbeidsplasser og stor verdiskapning i Slåttland Group. Ordretilgangen er spredt på både Norge og datterselskap i Vietnam.
   Med bakgrunn i et langsiktig arbeidet sammen med kunder i disse markedene har dette resultert i gode samarbeidsrelasjoner og leveringsavtaler, og man har sammen klart å finne effektive løsninger.
   - Det er fortsatt viktig i disse «digitale tider» at folk i bransjen snakker med hverandre for å finne de beste løsningene sier CEO, Sigurd A Slåttland. - Det er stor optimisme i norsk industri for tiden, og mulighetene er mange ved å benytte verdifull kompetanse sammen med ny teknologi. Dette gir rom for utvikling generelt samt til nyskaping og innovasjon sammen med viktig drahjelp fra virkemiddelapparatet. Det er fortsatt mulig å være utstyrsleverandør i Norge, men man må legge om kursen noe i forhold til måter og metoder. Samarbeidsrelasjoner vil bli mer viktig enn noen gang for å være effektiv og konkurransedyktig, sier Sigurd Slåttland.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1