Tips redaksjonen
25.09.2014

Skretting valgte AGA

Skretting, en av verdens ledende bedrifter innenfor produksjon av fiskefôr, signerte nylig en stor kontrakt med gassleverandøren AGA om levering av flytende naturgass (LNG). Avtalen, som går over fem år, omfatter levering av ca. 4600 tonn med LNG i året.

– Vi er svært glade for å ha fått denne kontrakten i havn, forteller salgssjef Clean Energy i AGA, Lars Tveitan Østvold. – Det var tøff konkurranse, og vi er meget fornøyd med å få en så stor kunde som Skretting. 

Miljøaspektet viktig
Lars Tveitan Østvold understreker også at miljøaspektet spilte en rolle: – LNG er det mest miljøvennlige fossile brennstoffet vi har. Det etterlater ikke sot, samtidig som det forurenser mindre og slipper ut mindre C02 enn olje eller propan.
  Skretting, som er en av verdens ledende produsenter av fiskefôr, skal bruke LNG i tørkeprosessen av fiskefôret i pelletsform. – Miljø er viktig for oss, og det er derfor vi bruker LNG, forklarer produksjonsdirektør i Skretting, Hilde Roald. – Vi har allerede jobbet med AGA en stund, og dette er en forlengelse av en eksisterende avtale, forklarer Roald. – For oss ble valget enkelt, da AGA var konkurransedyktig på pris og leveringssikkerhet. I tillegg har vi historisk sett gode erfaringer med AGA, sier hun.  

Ledende fôrprodusent
For at Skretting skal kunne levere til sine kunder, må AGA levere i høyt tempo.
   – Leveringsevne er avgjørende for at vi skal kunne produsere de mengdene som våre kunder etterspør, sier Hilde Roald i Skretting.
  AGA har etter hvert fått god kjennskap til norsk fiskeoppdrett.  I 2011 åpnet de et eget forskningssenter for oksygenering i merder i Ålesund, noe som har gitt dem uvurderlig kunnskap innenfor fiskeoppdrett.
  Skretting er den ledende produsenten av fôr til oppdrettsfisk i Norge. Navnet og merket er også ledende internasjonalt med produksjon i 16 land og salg i mer enn 40 land.
  Til sammen produserer Skretting-selskapene årlig over 1,8 millioner tonn høykvalitetsfôr til mer enn 60 fiskeslag og reker. Som sine søstre i utlandet er Skretting i Norge et heleid datterselskap av det internasjonale fôrkonsernet Nutreco. 

Ledende gassprodusent
AGA er et selskap i The Linde Group, det ledende gasselskapet i verden, som med nesten 63 500 medarbeidere i 100 land er verdens største leverandør av industrielle gasser. AGA samarbeider blant annet med kunder i den farmasøytiske og bioteknologiske industrien, jern- og maskinindustrien, i den kjemiske industrien, i næringsmiddel- og elektronikkindustrien og i miljø- og helsesektoren. Virksomheten sysselsetter ca. 240 medarbeidere i Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1