Tips redaksjonen
04.03.2015

Skredsikring med gass

Et snøskred kommer som regel svært uventet og gjøre stor skade. En utsatt strekning er Fylkesvei 883 ved Skillefjord i Finnmark. Her har Vegvesenet montert opp to gassdrevne skredutløsere som skal gjøre ferdsel på veien tryggere.

Skredutløserne, av typen Gazex, er de første i sitt slag i Norge. Hensikten er at man enklere skal utløse mindre skred for å unngå stengte veier, personskader og materielle skader.
   – Tidligere har vi vært nødt for å stenge veien ved stor skredfare, og i noen tilfeller også brukt dynamitt for å utløse skredene i dette området, forklarer byggeleder Kjetil Romsdal i Vegvesenet, som er byggeleder på prosjektet. – Med disse fastmonterte kanonene kan vi enkelt løse ut kontrollerte skred via gasseksplosjoner fra rørene. Nylig hadde vi AGA på besøk, som kurset oss i riktig sikkerhetshåndtering av oksygen- og propangassen som brukes til dette, sier han. – Kurset var svært nyttig og har lært vårt personell mye om riktig handtering og dosering for optimal blanding for best resultater ved en eksplosjon. På denne måten har vi nok gass til 30–40 skudd.

Innebygd værstasjon
Oppe ved kanonen er det også bygd et lite hus som rommer gassene som brukes til eksplosjonene. Her er det også en innebygd værstasjon som forteller om forholdene tilsier at et skred er nært forestående.
   – Dette er prøvd ut i Alpene med hell, men snøen der oppfører seg nok litt annerledes enn her oppe i kystnære strøk, understreker Romsdal. – Derfor er dette et prøveprosjekt som skal evalueres over en treårsperiode. Dersom dette fungerer som vi håper, vil det ganske sikkert bli bygd flere slike rundt i regionen, avslutter Romsdal.

Optimal gassblanding
Jan Sandvold fra AGA har vært ansvarlig for kursingen av de personene som skal betjene kanonene:
   – Vi hadde åtte personer på kurset, forteller Sandvold. – Planen er at de enkelt skal kunne overvåke skredsituasjonen på avstand. Dersom situasjonen tilsier det, kan de sitte på kontoret å utløse skredet via fjernstyring, sier han.
   For en maksimal uttelling på eksplosjonen må gassblandingen være optimal, og det er her AGA sin kompetanse kommer inn: – Gasskanonene fylles med en blanding av propan og oksygen før detonasjonen, forklarer Jan Sandvold. – I skuret står det to 17 kilos propanflasker og 12 stykker 50 liters oksygenflasker. Propan har et ideelt blandingsforhold i luft på 4 prosent.
   Det er også første gang AGA er involvert i et slikt prosjekt. – Dette er et prøveprosjekt som går over tre år, men hvis det er en suksess, håper vi på forlengelse, sier Sandvold. – Dette systemet kan sikkert også brukes flere skredutsatte plasser her til lands, sier han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1