Tips redaksjonen
12.06.2019

Skreddersyr kompetanseheving i sponsing og eventledelse

Sponsor- og Eventforeningen har gått til Høyskolen Kristiania for å styrke posisjonen til sponsing og event i det norske markedsarbeidet.

Rune Bjerke, Hege Mauroy og Stian Grøstad gleder seg til samarbeidet

Fra høsten av vil det for første gang være mulig å videreutdanne seg innen sponsing og eventledelse. Gjennom en ny avtale med Høyskolen Kristiania vil blant annet Sponsor- og Eventforeningen kunne spe på kunnskapen sin med studiepoeng.
   — Tiden er moden for at sponsing og event tilbys som fag på høyskolenivå, sier styreleder i Sponsor- og Eventforeningen, Gunnar G. Nybø.
Sponsing og eventmarkedsføring har de siste årene økt sine markedsandeler sterkt sett opp mot andre reklamekanaler. Nå er sponsing den nest største kanalen i IRM-statistikken (Institutet för reklam- och mediestatistik), og event-markedsføring har inntatt en fjerdeplass.
   — Vi ønsker å tilrettelegge for at sponsing og event styrkes ytterligere som virkemiddel i markedsmiksen og har derfor sett det som et strategisk steg videre å kunne tilby formalkompetanse på høyskolenivå i tillegg til foreningens helt egne aktiviteter, sier Gunnar G. Nybø.

Bakgrunn for avtalen
Sponsor- og Eventforeningen har som formål å være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og eventmarkedsføring som fagområde. Styremedlem i foreningen, Stian Grøstad, har gått i bresjen for å lande samarbeidet.
   — Høyskolen Kristiania tok utfordringen umiddelbart og sammen har vi lagt et løp for å fremme kunnskapen om og forståelsen av sponsing og event som fagområder, for bransjen generelt og våre medlemmer spesielt, sier han.
Fra høsten av vil det derfor bli mulig for ansatte i de drøyt 190 medlemsvirksomhetene i Sponsor- og Eventforeningen å videreutvikle seg med studiepoeng.
   — Høyskolen Kristiania ønsker å bidra til at de som jobber med sponsing og eventer i Norge skal ha en bred og god kompetanse. Her har vi både erfaring og forskning. Erfarings- og forskningsbasert læring skal gå hånd i hånd, og studentene vil møte forelesere fra både praksisfeltet og forskere. Derfor er det med stor glede vi nå har fått i land en utdanningsavtale med Sponsor- og Eventforeningen, sier Bjerke. Rune Bjerke er førsteamanuensis og emneansvarlig for sponsing og eventledelse, og har forsket på temaet og gjennomført eventer i lengre tid. Undervisningen vil foregå med stedbaserte samlinger på Høyskolen Kristiania.[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1