Tips redaksjonen
23.11.2015

Skrå tegltak er de «grønneste»

De flate «grønne» takene har økt popularitet i Skandinavia. For mange mennesker er de essensen av bærekraft. Men ifølge en ny europeisk undersøkelse er skrå tegltak de mest bærekraftige.

De er 25 prosent bedre enn de flate «grønne» takene og hele 41 prosent bedre enn vanlige flate betongtak. Det viser en ny nederlandsk byggforskningsanalyse foretatt for den europeiske bransjeorganisasjonen Tiles & Bricks Europe (TBE).
   Den skandinaviske teglbransjen har gjennom mange år arbeidet med kartlegging av byggematerialers bærekraft fra vugge til grav. Arbeidet bygger på de europeiske bærekraftstandardene CEN og DGNB.
   – Undersøkelsen bekrefter det vi i bransjen lenge har erfart fra andre kilder. Men konklusjonen kommer muligens overraskende på mange forbrukere. Markedet for byggematerialer er vanskelig å gjennomskue når det gjelder reell bærekraft. Det at noe høres «grønt» ut, er ikke ensbetydende med at det er det mest bærekraftige valget, uttaler Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.
   Den nederlandske analysen bygger på en sammenligning av rekkehus med forskjellige takkonstruksjoner. Analysen har sett på konstruksjonenes miljøpåvirkning fra vugge til grav, bl.a. ut fra parametere som bidrag til global oppvarming, ødeleggelse av ozonlaget, forsuring av land og vannressurser og økotoksisitet.
   I tillegg til det høye nivået av bærekraft har tegltak også en rekke andre fordeler som knyttes til takets helning: Vannet ledes effektivt bort, det er ingen hull som samler regnvann og forårsaker vannskader, taket tåler vekten av snø og leder bort snøen, brannsikkerheten er i beste klasse, A1, ifølge europeiske standarder, det er minimalt energitap gjennom taket, og det er lite vedlikehold.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1