Tips redaksjonen
20.09.2017

Skole produserer 100 000 kWh

Norges største integrerte solcellepanelfasade på over 1000 kvm ble et sentralt tema under den offisielle åpningen av nye Brynseng skole på Bryn i Oslo tirsdag 22. august. Etter flere års planlegging og bygging står nå 110 ansatte klare til å ta imot 840 barn som får Norges mest miljøvennlige skole som læringsarena.

Bygg- og eiendomsutvikleren NCC står bak det unike undervisningsbygget som har fasade mot sør og vest med integrerte svarte solcellepaneler – det største av sitt slag i Norge. Solcellepanelene og de tilhørende energibrønnene sørger for at Oslos nye praktbygg får dekket strømbehovet til belysning og varme i fem etasjer. Bare solcellepanelfasaden alene sørger for produksjon av mer enn 100 000 kWh i året. I tillegg til solcellepanel på byggets fasade brukes vannbåren fjernvarme til å varme opp bygget.
   – Sammen med Undervisningsbygg er vi med på å realisere våre felles ambisjoner om fremtidsrettede undervisningsbygg. Skolen er bygd som passivhus, er et forbildeprosjekt hos Futurebuilt i tillegg til å være et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB). Brynseng skole er et godt eksempel på miljøprosjekter som samsvarer med vår strategi om å bidra til at Norge, Oslo og våre samarbeidspartnere når sine klimamål på en best mulig måte, sier Are Strøm, leder i NCC Building Norge.

Nær-nullenergiskole
Brynseng skole er en barneskole i bydel Østensjø, nordøst i Oslo. Skolen har fire paralleller for elever fra 1.til 7. trinn med plass til 840 elever og med anslagsvis 110 ansatte.
   Å bygge et nesten nullenergibygg har vært det overordnede miljø- og energimålet i prosjektet. For å oppnå dette er det i tillegg til en varmepumpe med brønnpark montert bygningsintegrerte solceller i den sørvendte fasaden. Flerbrukshallen på toppen av skolebygget har en gjennomskinnelig fasade i et godt isolerende materiale.
   T-bane, buss og tog med holdeplasser er i umiddelbar nærhet, noe som betyr en enkel og trygg adkomst med offentlig transport både for elever og ansatte. Mellom skolebygg og T-bane er det bygd et nytt sykkel- og gangfelt. Det er ingen parkeringsplasser på skolens område.

Energireduserende og fornybar produksjon
Det svært spesielle bygget er det eneste undervisningsbygget i sitt slag med sin fullintegrerte solcellefasade på 1000 kvadratmeter, og det er Oslos aller første nær-nullenergiskole (nNEB). I tillegg er undervisningsbygget klassifisert som et passivhus og er et forbildeprosjekt hos Futurebuilt. Dette er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Alt dette vekket interessen hos statsforetaket Enova som støttet byggeprosjektet med 4,5 millioner kroner gjennom programmet «Energieffektive nybygg».

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1