Tips redaksjonen
16.01.2019

Skjeggkre foretrekker nye hus

Eldre boliger har sjelden skjeggkre, mens bygg nyere enn 10 år invaderes av de plagsomme insektene. Ingen vet årsaken.

Forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet deltar i et forskningsprosjekt på skjeggkre. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther)

Eldre boliger har sjelden skjeggkre, mens bygg nyere enn 10 år invaderes av de plagsomme insektene. Ingen vet årsaken.
   – Vi registrerer at 60-70 prosent av meldte skjeggkreskader er på boliger som er nyere enn 10 år. Veldig få eldre bygninger rammes, og hus bygget før 1950 har nesten aldri skjeggkre, sier skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.
Norsk Hussopp Forsikring mottar meldinger om skadeinsekter fra mange kunder, både direkte og via de fleste forsikringsselskapene.
   I løpet av de siste årene har skjeggkrebestanden eksplodert i Norge. Insektet ligner sølvkre, men er større, mer «skjeggete» og har lengre haletråder.
Ekspertene klør seg i skjegget over hvorfor skadedyrene oftere dukker opp i nye bygg.
   – Klimatiske forhold i konstruksjonen kan være én forklaring. Nyere boliger er bedre isolert, er tettere og har oftere varmekabler i gulvene. Kanskje passer temperaturen bedre for skjeggkreet i en ny bolig enn i et trekkfullt og kaldt gammelt hus, sier Stormoen.

Kan komme med varer

En annen forklaring er at skjeggkreene kommer med byggevarene.
   – Materialer som brukes til å bygge hus blir stadig oftere produsert utenlands. Det er ikke utenkelig at kreene kan komme med materialene og etablere seg i nybygg, sier Stormoen.
   Når man flytter inn i en ny bolig, er det vanlig å kjøpe nytt kjøkkenutstyr, møbler og annet innbo. Kanskje er kreene blindpassasjerer i eskene til varene du kjøper i butikken.
   – Dersom skjeggkre finnes på lagre rundt om i Norge, er det en viss smittefare. Vi kommer til å kontakte handelsstanden og få dem til å sjekke lagrene sine. Dersom de har skjeggkre, må de bekjempe dem så effektivt som mulig, sier forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet.
   Sammen med Norsk Hussopp Forsikring og en faggruppe fra skadedyrbransjen gjennomfører Folkehelseinstituttet nå et forskningsprosjekt på skjeggkre.
Med på flyttelasset?
   Loppemarkeder, møbler og flyttelass er andre mulige smitteveier.
   – Når 50 familier flytter inn i 50 nye leiligheter i et boligkompleks, kommer det 50 flyttelass. Er det skjeggkre i ett av dem, vil de etablere seg og kan spre seg til alle leilighetene, sier Aak.
   Et argument mot denne teorien er at det flyttes mer inn i tidligere bygde boliger enn i nye boliger. Og alle kjøper ting på butikken og nettet, uansett alder på boligen.
   – Hadde flyttelass og handel vært hovedårsaken til at boliger får skjeggkre, skulle vi hatt en større spredning i alder på boligene som rammes, sier Svein Stormoen.

Kryper gjennom rør
En annen årsak til spredningen i nyere bygg kan være trekkerør for elektriske ledninger. Disse gir en enorm spredningsmulighet.
   – I nyere tid har man begynt å legge elektriske ledninger i rør gjennom veggen i stedet for å strekke dem på utsiden av veggen. Det er ikke noe problem for et skjeggkre å krype inn i røret og komme seg over til naborommet eller naboleiligheten. Det er stort sett tett mellom leiligheter, men ikke i rørene, sier Anders Aak.

Ikke farlige
I motsetning til sølvkre, som er å finne på badet, trives skjeggkreene i hele huset. Insektet er så godt som altetende, og kan blant annet leve av tapet, papir og støv.
   – Skjeggkre er ikke farlige, og kan knapt kalles skadedyr. Men for mange oppleves det som psykisk terror når det kravler og kryper rundt i huset, sier Svein Stormoen
   I tillegg skaper de hårete insektene problemer for folk som skal kjøpe og selge boliger. Mange unnlater å legge inn bud hvis det opplyses om insektproblemer. Dersom det ikke opplyses om at det er skjeggkre i boligen, oppstår det gjerne kostbare konflikter i ettertid.

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1