Tips redaksjonen
11.03.2015

Skangass med nytt LNG bunkersfartøy

Skangass har inngått en avtale om et nytt spesialdesignet LNG bunkerfartøy. Det nye skipet vil øke tilgjengeligheten for LNG som marin bunker i Skagerak, Kattegat og Østersjøen. Skipets fleksible design muliggjør både skip-til-skip-bunkring, og at det fungerer som fraktfartøy.

Skangass mener at LNG vil bli svært viktig som drivstoff i det marine markedet. Som en konsekvens har selskapet tatt enda et stort skritt for å videreutvikle markedet. Det har de gjort ved å inngå en langsiktig avtale for det 5800 m3 store bunkringsskipet Coralius.

Skal gi enkel LNG-tilgang
Skipet vil gi kundene enkel tilgang til LNG og vil minimere tidkrevende og kostbare anløp til havner for å bunkre. Gjennom designfasen er det lagt stor vekt på skipets systemer for skip-til-skip-operasjoner for å sikre at det er optimalt for å gjennomføre LNG-bunkring til sjøs.
   – Vi inngikk nylig vår første skip-til-skip-bunkringskontrakt med NEOT i Finland. Når vi nå bygger det nye skipet Coralius, er det et naturlig steg i retningen av å møte kundenes behov og ytterligere å utvikle vår marine LNG-leveransekjede. På tross av at vi allerede i dag har gode løsninger for våre marine kunder med leveranser fra lastebil eller terminal, må vi utvikle infrastrukturen. Ved å gjøre dette vil vi stå sterkere rustet til å møte den stadig økende etterspørselen etter LNG, sier Tor Morten Osmundsen, administrerende direktør i Skangass.

EU-prosjekt
Coralius vil levere LNG til marine kunder på en fleksibel og sikker måte. Skipet vil tilby god tilgjengelighet og høy overføringshastighet for å minimere bunkringstiden. Den økende etterspørselen etter LNG fra marine kunder kan skyldes at LNG er et rent drivstoff som møter kravene fra MARPOL-konvensjonen, som krever at svovelinnholdet skal være lavere enn 0,1 prosent innenfor ECA-området (Emission Control Area, ECA).
   Byggingen av Coralius er en del av samarbeidsprosjektet ”Joint Industry Project FLEXI”, som er et av pilotprosjektene i EU-programmet ”Pilot LNG”. Prosjektet er en del av samarbeidsplattformen Zero Vision Tool og er delfinansiert av EU. Prosjektets mål er å etablere en infrastruktur for LNG-bunkring.

Troverdig konsept
Skangass utviklet prosjektet i samarbeid med Anthony Veder og Sirius. Deres totale erfaring borger for et robust og troverdig konsept. Skangass har lang erfaring i LNG-bunkring. Anthony Veder er en ledende leverandør av LNG-skip for småskalasegmentet. Sirius bidrar med sin kunnskap og erfaringer fra bunkermarkedet med en ny innovativ design som gir en fleksibel og kundevennlig løsning.
   Coralius vil bygges av verftet Royal Bodewes i Nederland med leveranse i begynnelsen av 2017. Skipets eier blir det svensk-nederlandske Sirius Veder Gas AB. Det vil bli operert av Sirius Rederi AB i Sverige.

Kilde: Skangass.no Foto: Skangass

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1