Tips redaksjonen
02.02.2015

Skandinavias høyeste frysevarelager

wisslog forlenger partnerskapet med UNIL, NorgesGruppens egne merkevarer som har sitt lager i Våler i Østfold. Kontraktinngåelsen omhandler en helt ny og moderne WarehouseRunner FreezerPick-løsning samt en utvidelse av det 30 meter høye tørrvarelageret. Dette blir Skandinavias høyeste frysevarelager. Installasjon og integrering av løsningen vil starte rundt mai 2015.

Som totalintegratør skal Swisslog levere automasjon til ett komplett frysevarelager og en utvidelse av automasjonen i det eksisterende tørrvarelageret. I samarbeid med UNIL har Swisslog designet en effektiv løsning med ergonomisk, moderne og miljøvennlig teknologi for håndtering av frysevarer. Formålet med det nye anlegget er å øke kapasiteten for lagring av varer på pall samt overta lager- og distribusjonsdelen av frysevarer selv, som i dag er håndtert av en tredjepartsleverandør. Leveransen består av blant annet åtte Vectura-stablingskraner, en FreezerPick plukkstasjon, banesystemet ProMove og Swisslogs egenutviklede Automation Management (MFCS) for styring og kontroll av anleggets totale vareflyt. Med denne leveransen vil hele anlegget nå et lagringsvolum på cirka 50 000 pallplasser, fordelt på tørr- og frysevarer.

Bygger i høyden
Ved å bygge i høyden vil UNIL oppnå stor gevinst i form av energibesparelse sammenlignet med et konvensjonelt frysevarelager, siden det meste av kulden forsvinner gjennom taket, som minimeres gjennom høylageret. Temperaturen i frysevarelageret vil ligge på rundt – 25 °C. Det innebærer et relativt ekstremt arbeidsmiljø for de ansatte og for utstyret som er installert.   
   På bakgrunn av dette har Swisslog utviklet et FreezerPick-konsept, der alle pallene som skal plukkes, blir transportert ut fra frysevarelageret og inn i et kjølerom. Det muliggjør ikke bare bedre arbeidsforhold for operatørene som plukker frosne varer gjennom behagelig temperatur og en ergonomisk tilrettelegging, men også et mer skånsomt miljø for alt av automasjonsutstyr. 

Ergonomisk tilrettelegging
– UNIL hadde sterkt fokus på at lager- og distribusjonsanlegget skulle være ergonomisk tilrettelagt, så løsningen er designet med tanke på å unngå tunge løft, minske graden av repetisjon samt unngå plukk i ekstremt lav temperatur. Derfor består plukkløsningen av en heve- og senkefunksjon for både ordre- og kildepall, der kildepallen kan rotere slik at plukket skal skje mest mulig optimalt. I tillegg er sekvensen på kildepallen tilpasset både tradisjonelt plukk og negativ plukk. Sistnevnte vil si at hvis det skal plukkes 80 prosent fra en kildepall, vil den automatisk bli en ordrepall der man får et negativt plukk på 20 prosent. Ordren blir konsolidert i et rom med kjøletemperatur før den enten sendes tilbake til fryselageret for mellomlagring eller transporteres rett ut til kunde, forteller Head of Marketing for Swisslog i Norden, Tom Jarle Dehkes.
   – Siden markedet for importerte frysevarer har vokst mye de siste årene, har det blitt lønnsomt for oss å håndtere distribusjon av frysevarer selv. Swisslog ble valgt som leverandør på grunn av beste løsning og sin seriøsitet og store styrke på det norske markedet. Vi gleder oss virkelig til at hele lager- og distribusjonsanlegget er på plass, forklarer Jarle Kjelingtveit, Supply Chain Manager i UNIL. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1