Tips redaksjonen
02.01.2014

Skandinavias første batterielektriske bilferge i drift

Den batterielektriske kabelfergen KF Hisarøy er nå i daglig drift og seiler mellom Mjånes og Hisarøy. Fergens framdriftssystem består av et oppladbart Li-ion batterisystem produsert og utviklet av Electrovaya i samarbeid med Solund verft, HAFS Elektro & Rør AS og Electrovayas datterselskap Miljøbil Grenland AS i Porsgrunn.

Den 100 KWh store batteripakken er basert på Electrovayas nye generasjon SuperPolymer 2.0-teknologi. Ny Teknikk får opplyst at Electrovayas SuperPolymer 2.0 batteripakke gir utmerket ytelse og pålitelighet og et ekstremt lite miljøfotavtrykk. Batterisystemet er et viktig skritt i riktig retning for den globale maritime industrien og et viktig steg mot å erstatte dieselgeneratorer med en grønnere, nærmest utslippsfri energiform. 
   Det er Wergeland AS som er eier av kabelfergen og Gulen Skyssbåtservice som er operatør.

Redusert dieselforbruk
Den batterielektriske fergen vil redusere dieselforbruket med opp til 180 750 liter over den forventede levetiden. Dette representerer reduksjon på ca. 500 tonn utslipp – 480 tonn CO2, 9 tonn løsemidler, 2 tonn med carbonmonoxide og 2 tonn andre typer av utslipp.
   Kabelfergen kjører daglig gjennomsnittlig 10 ganger tur-retur mellom fastlandet på Mjånes og til Hisarøya, en distanse på ca. 1,6 km for hver rundtur. Kabelfergen drives av to vinsjer om bord og Electrovayas batteripakke. Den Lithium Ion-baserte batteripakken lades når fergen ligger til kai ved Mjånes. KF Hisarøy er bygd for å kunne frakte 49 passasjerer og 6 biler.
  
 I henhold til en studie gjennomført av Zero, “ Kartlegging av potensialet for batteridrift på ferger I Norge”, er hele 47 av totalt 125 fergesamband relevante for batteridrift i dag. Av de resterende sambandene er 44 vurdert som uaktuelle for batteridrift, mens 34 muligens kan bli aktuelle for batteridrift i fremtiden.

Det maritime miljøet en pådriver
Det norske maritime miljø er forventet å bli en pådriver innenfor batterielektrifisering av ferger og andre skip der batteri kan benyttes som energilagringsmedium. 
   – Solund Verft, Electrovaya, Miljøbil Grenland og deres norske partnere er godt posisjonert for å kunne delta i denne maritime utviklingen, sier Hans Wergeland, eier av KF Hisarøy. – Dette markedet er forventet å vokse betydelig i de kommende årene, da etterspørselen etter mer miljøvennlige, nullutslippsteknologier forventes å øke kraftig. Det er et økende press fra IMO og sentrale myndigheter over hele verden om å få til et skifte fra fossile brennstoff til mer miljøvennlige løsninger. Dette gjelder både fremdriftssystemer og annen energibruk om bord.
  
– Vi er meget fornøyd med samarbeidet med Electrovaya og Miljøbil Grenland, sier Svein- Tore Eide, daglig leder ved Solund Verft, skipsverftet som har vært ansvarlig for byggingen av KF Hisarøy. – Dette er den første batterielektriske fergen i Norge og Skandinavia. Det er også et annet fergeprosjekt som i dag diskuteres. Vår kunde Wergeland AS driver i tillegg en dieseldrevet kabelferge mellom Duesundøy og Masfjordnes, og denne fergen er det også ønskelig å konvertere til batterielektrisk ferge, sier Svein-Tore Eide, og fortsetter: – Vi valgte Electrovaya fordi de har en god forståelse for kundens behov for lagring av energi i form av batterier ombord, utmerket assistanse under designfasen av prosjektet og firmaets kompetanse når det gjelder batteriteknologien Lithium Ion. 
  
– Vi er meget optimistiske med tanke på et fortsatt samarbeid med Electrovaya og dets datterselskap i Norge med tanke på fremtidige muligheter på det norske markedet samt andre eksportmarkeder, avslutter Eide.

Om Electrovaya Inc.
Electrovaya Inc. designer, utvikler og produserer avansert Lithium Ion SuperPolymer2.0-batterier, batterisystemer og batterirelaterte produkter for renere batterielektrisk transport, energilagring og smart-grid kraft. Firmaets misjon er å akselerere mulighetene for renere transport som en kommersiell mulighet med avanserte batterisystemer for alle kategorier av fremkomstmidler, også med hybridløsninger, enten energien er generert fra vind, sol eller fra andre kilder. Firmaet ble etablert i 1996 med hovedkontor i Ontario, Canada. Electrovaya har anlegg både i Canada USA og kontor i Norge. De har kunder i mange land. Se www.electrovaya.com

Om Solund Verft AS
Solund Verft AS er et privateid skipsverft i Sogn og Fjordane. Selskapet både bygger og reparerer ferger, fiskefartøy, kystfrakteskip, brønnskip, lektere og spesialiserte fartøy. Verftet har meget god kontakt med skipsredere, konstruktører og andre verft, og mange underleverandører har lokal tilknytning og adresse i fylket. Verftets fasiliteter inkluderer en dokk med en syncrolift som har en kapasitet til å løfte opp til 1000 tonn i forbindelse med nybygging og tørrdokking av båter på land. Verftet har kapasitet til å bygge, reparere og vedlikeholde båter opp til 75 meters lengde. Solund Verft har nylig bygd en moderne verkstedshall for innendørs arbeid. Se www.solundverft.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1