Tips redaksjonen
31.08.2015

Skal øke sikkerheten på offshorefartøy

Sentrale aktører i offshorenæringen går sammen for å øke sikkerheten og effektiviteten på offshorefartøyer ved å forbedre alarmsituasjonen på broen. Målsettingen med prosjektet er å forbedre alarmsystemene slik at de kan gi navigatøren bedre støtte ved at riktig mengde alarmer går til riktig tid.

Dagens utfordring er at for mange alarmer går for ofte uten at det er nødvendig. Dette skaper støy og kan i verste fall forstyrre navigatøren i kritiske faser av operasjonen, eller det kan føre til at viktige alarmer forsvinner i mengden av uvesentlige alarmer.
   – Dette er en situasjon som har utviklet seg over tid, og nå har vi en god mulighet til å gjøre noe med dette, sier Fenna van de Merwe fra DNV GL (tidligere Det Norske Veritas). Hun er leder for samarbeidsprosjektet som nå settes opp.

Bredt samarbeid
Det er viktig at alarmsystemer designes for å støtte navigatøren, ikke bare for å logge avvik i fartøyets systemer. For å løse denne utfordringen må det samarbeides på tvers i næringen, og derfor er det viktig å få med både designere, systemleverandører, rederier, akademia og klasseselskap i prosjektet. Temaet har fått stor oppmerksomhet i næringen, og det arbeides nå med å sette sammen et konsortium bestående av blant andre Rolls-Royce, Ulstein, Solstad, Siemens, Høgskolen i Ålesund og DNV GL. Med disse partnerne på plass får prosjektet et solid utgangspunkt til å komme fram til konstruktive løsningsforslag som vil kunne gi varige endringer.
   – Det er ekstremt sjelden at mennesket gjør feil med overlegg. Systemene bør tilpasses til å understøtte menneskelig ytelse i stedet for omvendt, sier van de Merwe. Hun har erfaring med brukersentrert design fra flere prosjekter og er nå sentral i et stort EU-prosjekt som fremhever brukersentrert design til maritim sektor. Hun sier det er helt nødvendig å samarbeide i næringen for å innføre denne tankegangen også for design av alarmsystemer.
   – Rolls-Royce har tett dialog med mannskapet på broen og har jobbet mye med innovative broløsninger som tar hensyn til interaksjonen mellom menneske og maskin. Vi ønsker dette initiativet velkommen og ser frem til å bidra til en god og framtidsrettet standard, sier Ingemund Longva, direktør for automasjon- og kontrollsystemer i Rolls-Royce.

Oppstart i september
Konsortiet vil starte sitt arbeid i september og vil i løpet av 2016 konkludere med et første steg i prosessen i form av retningslinjer. Da vil de blant annet sortere ut uvesentlige alarmer og standardisere noen av de mest vanlige alarmtekstene. Alle utfordringene med alarmsystemer blir ikke løst i denne fasen, men viktige steg vil bli tatt for å nærme seg en situasjon hvor alarmer kun går når det er nødvendig å tilkalle navigatørens oppmerksomhet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1