Tips redaksjonen
20.07.2015

Skal øke lønnsomheten med SpeedyCraft og ViaTracks

Anticimex går nye veier for å effektivisere sine inspeksjoner og øke lønnsomheten. Med det mobile ordresystemet SpeedyCraft og den elektroniske kjøreboken ViaTracks fra Devinco AS forventer Anticimex å øke lønnsomheten på sine forretningsområder med 10 til 15 prosent i året.

Anticimex tok i bruk SpeedyCraft for sin boliginspeksjonstjeneste tilbake i 2011. Senere har selskapet utvidet bruken til alle sine forretningsområder, nærmere bestemt skadedyrbekjempelse, mattrygghets-, brann- og boliginspeksjon. Nytt av året er integrasjonen mellom SpeedyCraft og ViaTracks elektronisk kjørebok.
   – Det vil forenkle hverdagen for våre ansatte ute i felt, sier økonomisjef Nick Wise i Anticimex. – For forretningsområdet boliginspeksjon alene utgjør dette et betydelig løft. Årlig utfører vi over 15 000 boliginspeksjoner over hele Norge. Våre inspektører benytter elektroniske rapporter med 220 sjekkpunkter på nettbrett. Når de er ferdig utfylt, får kunden en tilstandsrapport på boligen med faktablader og foreslåtte utbedringer. Overgangen fra manuell til elektronisk utfylling av rapporter via ordresystemet SpeedyCraft har forenklet arbeidsprosessen.  

Store forventninger
I løpet av 2015 skal alle ansatte i Anticimex ta i bruk SpeedyCraft. – Til tross for noen få utfordringer har vi store forventninger til systemet. Vi har varierte leveranser både på tjenester og produkter. En mattrygghetsrevisjon på et gatekjøkken er forskjellig fra en revisjon på et stort restaurantkjøkken. Det gjør leveransen mer kompleks enn vi i utgangspunktet så for oss, sier Wise. Han legger til at selskapet er opptatt av å betjene kundene på en optimal måte. – SpeedyCraft vil gi bedre kontroll og dokumentert oversikt både for oss som leverandør og våre kunder.

Internasjonal servicebedrift
Anticimex er en internasjonal servicebedrift grunnlagt i Sverige i 1934. I 1973 ekspanderte virksomheten til Norge. Selskapet har 3000 ansatte og betjener 2,2 millioner kunder. I 2014 var det samlede salget på 3,4 milliarder SEK. Den norske virksomheten har 280 ansatte. For 2015 er det budsjettert med en omsetning på ca. 310 millioner kroner.

Markedsleder
– Vi er markedsledende med våre tjenester til bedriftsmarkedet og har avtaler med de fleste store aktører innenfor dagligvarebransjen. Med boliginspeksjon har vi nå også styrket vår posisjon i privatmarkedet. Ikke minst takket være samarbeidsavtalen med IF Skadeforsikring, der alle som har tegnet boligforsikring, får gratis boliginspeksjon og skadedyrbekjempelse med på kjøpet, sier Wise. – Vår visjon er å skape trygge og helsevennlige innemiljøer gjennom inspeksjoner, garantier og forsikringer. 

Størst på skadedyrbekjempelse
Anticimex er størst på skadedyrbekjempelse, mens næringsmiddelhygiene følger hakk i hæl.
   – Vi har 47 næringsmiddelkonsulenter som jevnlig utfører kontroller og revisjoner fra dagligvarebutikker til restauranter og kantiner. Vi gjør tilsvarende kontroller som Mattilsynet, men vår oppgave er å sørge for at kundene ikke får problemer med dem, sier Wise. Han kan fortelle at selskapet også har inngått avtaler med dagligvarebutikker og helseforetak på forretningsområdet branninspeksjon. – Her vil bruken av ordresystemet SpeedyCraft og ViaTracks elektronisk kjørebok gi oss klare konkurransefordeler. 

Holder orden på dine ordre
De fleste snakker i dag om det papirløse samfunnet der arbeidsordre overføres elektronisk. – For medarbeiderne er det ikke lenger aktuelt å dra innom kontoret for å skrive ut arbeidsordre. Når de kommer på arbeidsstedet, får de all informasjon på nettbrett eller smarttelefon. Når arbeidet er sluttført, overføres time- og materialforbruk, bildedokumentasjon og sjekklister elektronisk. For mange bedrifter har SpeedyCraft revolusjonert arbeidsdagen både innenfor og utenfor kontoret, sier produktsjef Ole Jørgen Ørsnes i Devinco AS. 

Reduserer tids- og pengeforbruk
Anticimex har nå gått til anskaffelse av ViaTracks. Det er en elektronisk kjørebok som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon av kjøring med yrkesbil, firmabil og privat bil i næring. – Systemet ble installert i fjor høst og er nå tatt i bruk på de fleste av våre nærmere 200 servicebiler over hele landet, sier Wise.

Korrekt kjørebok
– ViaTracks måler og gjengir turen nøyaktig og gir oss en korrekt kjørebok som stemmer overens med kilometerstanden på bilen. Dette vil det gi oss færre forklaringsproblemer overfor skattemyndighetene ved spørsmål om dokumentasjon av hva våre yrkesbiler er benyttet til. For oss er tid en konkurransefaktor. Vi har store forventninger til at ViaTracks også vil forbedre økonomikontrollen. Klarer våre inspektører å betjene flere kunder på sine reiseruter, vil det øke vår lønnsomhet, sier Wise. – Fordelen med en kjørebok som gjengir turen nøyaktig, er at vi får korrekte etterkalkyler og lønnsomhetsanalyser. Systemet gir oss viktig informasjon slik at vi kan fatte riktige forretningsmessige beslutninger, sier han.

Grundig testet
Ørsnes kan fortelle at ViaTracks er grundig testet av både Devinco AS og kunder med høye krav til nøyaktighet. – Tilbakemeldingene er at ViaTracks er den mest presise elektroniske kjøreboken på markedet. Når systemet integreres med Devinco SpeedyCraft, får de ansatte full kontroll over kjørebok ute i felt. Med ett enkelt trykk kan kjørte kilometer, oppholdstid på arbeidssted og bompenger overføres direkte fra kjøreboken til arbeidsordre og videre til økonomisystemet. Dette gir selskapet full oversikt over hvilke turer som er fakturert på hvilke oppdrag, avslutter han.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1