Tips redaksjonen
28.05.2014

Skal kåre Europas beste på kulde og varme

PRO Awards skal finne de bygg- og boligprosjektene i Europa som er best på kjøling eller oppvarming. Syv vinnere får reise til verdens mest miljøriktige by.

Panasonic PRO Awards skal hedre de som utmerker seg innenfor design, planlegging, innføring eller drift av selskapets kjøling- og oppvarmingsløsninger for både bygg på privatmarkedet og næringsbygg. Prosjekter fra hele Europa kan delta i konkurransen så fremt de har blitt sluttført mellom januar 2012 og 31. juli 2014. 
  – Vi ønsker nominasjoner fra arkitekter, rådgivende ingeniører, distributører, prosjektledere, håndverkere, installatører, forhandlere, huseiere, kort sagt alle som bygger og forvalter boliger og bygg. Vi ser særlig etter bærekraftig design der målet er å forvalte ressurser på den beste måten og å sikre at bygg bruker så lite energi som mulig, sier Sofia Törnlöf produktsjef Panasonic Heating and Cooling i Norden.
  En vinner skal kåres fra hver av disse kategoriene: beste boligprosjekt, beste leilighetsprosjekt, beste næringsbygg, beste hotell, best innenfor handelsstanden, beste restaurant, boligprosjekt eid/forvaltet av myndigheter (social housing)
  – Et av de viktigste kriteriene vil være å vise hvordan man sparer ressurser og energi ved å tenke nytt og smartere. Vi håper å se så mange bidrag fra Norden som mulig, særlig siden vi har et utfordrende klima som tvinger våre fagfolk til å tenke annerledes og mer helhetlig når bygg skal tegnes, prosjekteres, oppføres og vedlikeholdes, sier Törnlöf.
  Bidrag kan sendes inn frem til 31. juli 2014. Det er gratis å nominere, og skjema kan lastes ned fra http://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/pro-awards/
  Juryen består av fagpersoner fra bransjen og ledere fra Panasonic. Bidrag må sendes inn elektronisk. Tekniske tegninger, faktaunderlag som støtter bidraget og tre høyoppløselige bilder må legges ved. Juryen vil bedømme etter kriterier som måloppnåelse og kundetilfredshet, oppnådd effekt, tekniske ferdigheter og kvalitet i gjennomføringen og innovasjon. 
  En vinner fra hver av de syv kategoriene får reise til Panasonics hovedkontor i Japan og til Fujisawa Sustainable Smart Town. Sistnevnte er bygd på tomten til en tidligere Panasonic-fabrikk og skal huse 400 000 innbyggere.  Byen er bygd på fullstendig bærekraftige prinsipper og vil stå ferdig i 2018, parallelt med Panasonics 100-årsjubileum.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1