Tips redaksjonen
21.12.2016

Skal gli Munchmuseet på plass med bolter fra Interkit

Arbeidene med oppføringen av det nye Munchmuseet i Oslo startet i oktober. Interform AS på Skytta har fått glideforskalingsansvaret. Dette arbeidet begynner 15. november og skal være avsluttet like før jul. – Da er det ytre bygningsskallet frem til «skråen» på hovedbygget ferdig oppført, sier daglig leder Svein Perlestenbakken i selskapet.

Hennes Kongelige Høyhet Mette-Marit la ned grunnsteinen på Munchmuseet 14. oktober i år. Edvard Munch var en norsk maler, grafiker og tidlig representant for ekspresjonismen. Han er den eneste norske maleren som har oppnådd så stor verdensberømmelse. Hans verker begeistrer fortsatt en kunstinteressert verden, og det forventes at museet blir en boltreplass for mange kunstinteresserte.

Gikk av med seieren
Interform fikk glideforskalingskontrakten av Veidekke på Munch Museet like før sommerferien. – For oss er dette et prestisjeprosjekt, sier Perlestenbakken.
Selskapet har flere års glideforskalingskompetanse og gode relasjoner til Veidekke. – Jeg har arbeidet med glideforskaling i 42, år og de fleste av våre ansatte har like lang om ikke lengre kompetanse på området. Dette kommer våre kunder til gode nå og i fremtiden.

Holder gliden på plass
Perlestenbakken forteller at Interkit AS på Skedsmokorset skal levere flere tusen bolter til prosjektet. De skal holde gliden på plass. Det tar i overkant av to måneder fra arbeidet starter til det ytre bygningskallet er ferdig. – En viktig forutsetning for at byggherren Oslo kommune ga grønt lys til bygging av museet, var at glideforskalingen og boltene ville bidra til å redusere byggetiden med 3–4 måneder. Skråen på Munchmuseet inngår ikke i våre arbeider, men vi har også glideansvaret for museets hvelv, som skal sikre kunstskattene, understreker han.

Skrur sammen hele glideforskalingen
Interform har utført en rekke glideforskalingsoppdrag på Statfjord B-plattformen og flyveledertårnet på Gardermoen, som er 85 meter høyt. – Vi har også bygd scenetårnet på Operahuset i Oslo og København og flere betongplattformer i Nordsjøen, sier Perlestenbakken. Han kan fortelle at Interkit har befestet sin posisjon som en ledende festemiddelprodusent i Norge. – Boltene skrur sammen glideforskalingen. På Munch museet vil det bli benyttet flere tusen bolter.

Spesiell byggestil
Museet har en spesiell byggestil. – Vårt arbeid består i å flytte gliden ca. 6 cm i timen frem til skråen på bygget. Til sammen vil 140 mann være involvert i arbeidet frem til jul, sier Perlestenbakken. Han legger til at Veidekke har hovedansvaret for kontrakten, mens Interform er underentreprenør. – Forskalingen er 110 cm høy og kledd med stålhud. Formene løftes av hydrauliske jekker etter hvert som bygget tar form. Arbeidet vil pågå 24 timer i døgnet fordelt på12-timers skift 7 dager på og 7 dager av.

Hovedleverandør av festemidler
Interkit er Interforms hovedleverandør av festemidler. – Vi gikk ut med anbudsforespørsel til aktuelle leverandører der leverandøren ble valgt ut fra kvalitet, leveringsdyktighet og pris. Årlig bruker vi tusenvis av bolter i våre prosjekter, kan Perlestenbakken fortelle.

Verdensledende på sitt fagfelt
– Våre hovedprodukter er festemidler som består av bolter, skruer og gjengestenger. På Munchmuseet leverer vi utelukkende bolter. Vi har en god forretningsstruktur som gjør Interform i stand til å redusere kostnadene i prosjektet, sier markedssjef Dan Erik Dyrud i Interkit. – Boltene følger internasjonale standarder og sertifiseringsnormer på stålkvalitet og gjengetoleranse. Det sikrer høy produktkvalitet.

Følger strenge kvalitetskrav
– De fleste av våre festemidler produseres i Asia av underleverandør som er underlagt strenge kvalitetskrav. Vår forretningsstruktur gjør det mulig å levere produkter med høy kvalitet, riktig pris og leveringspresisjon. Mesteparten av festemiddelproduksjonen skjer i Sørøst-Asia – Taiwan, Kina og Sør-Korea, men vi samarbeider også med europeiske produsenter.

Datterselskap av NCC
Interform er et datterselskap av NCC Construction. Selskapet har spesialisert seg på glideforskaling. For Interform er det en økonomisk trygghet å ha NCC i ryggen. – Vi arbeider for store entreprenører som Skanska, Veidekke og Peab der Veidekke er desidert størst. Sammen med NCC har vi også utført spesialprosjekter på LNG-tanker. Vi har bl.a. levert verdens største LNG-tank i England på 250 000 kubikk.  I tillegg har vi hatt glideforskalingen for bl.a. Snøhvit-prosjektet, sier Perlestenbakken.

Fulle ordrebøker
Ordrebøkene for Interform er fulle, og selskapet omsatte i fjor for ca. 70 millioner kroner. Hovedkontoret er på Skytta der selskapet sysselsetter 20 medarbeidere. – På store oppdrag leier vi inn eksterne medarbeidere. På Munchmuseet vil over 100 mann være engasjert i glideforskalingsarbeidet, sier Perlestenbakken. – Dette er et stort prosjekt med mye mediefokus, og der sikkerheten er satt i høysetet i hele byggeprosessen. Alle våre medarbeidere har gjennomgått strenge sikkerhetskurs for å kunne delta i forskalingsarbeidene.

Lever opp til våre krav og forventninger
– Med Interkit på laget har vi en leverandør som både pris- og kvalitetsmessig lever opp til våre forventninger. Vi er involvert i mange store prosjekter der vi årlig bruker   mellom 20 000 og 30 000 bolter. Interkit er leveringsdyktige og er med sitt hovedlager på Skedsmokorset i stand til å dekke vårt boltebehov. Boltene øker stabiliteten i glideforskalingen og gjør oss i stand til å utføre arbeidet på Munchmuseet innenfor fastsatte tidsrammer, avslutter Perlestenbakken.

Om glideforskaling
Glideforskaling benyttes ved betongstøping. Ved hjelp av jekker eller spesialinnretninger løftes den kontinuerlig under støpearbeid. Forskaling er særlig gunstig i forbindelse med høye bygninger og konstruksjoner, f.eks. store siloer og boreplattformer. Glideforskaling kan benyttes til en rekke konstruksjoner. For å kunne løfte den, plasseres en hydraulisk klatrejekk festet til en åkkonstruksjon. Jekken er koblet til en hydraulisk pumpe som startes manuelt eller automatisk med tidsintervaller. Jekkene klatrer på runde stenger (klatrestål) med diameter 25–32 mm som er fundamentert i sentervegg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1