Tips redaksjonen
20.07.2015

Skal beskytte vestlandske ideer med satsning på Bergen

Onsagers åpner kontor i Bergen for å hjelpe virksomheter langs kysten med å beskytte sine varemerker, patenter og design. Dette er viktig for å styrke konkurransekraften i inn- og utland. Alle NHO-medlemmer får nå enklere tilgang til gratis analyse.

Onsagers nye avdeling skal hjelpe virksomheter på kysten med å beskytte unike norske ideer i form av varemerker, design og patenter. Den største verdien i mange bedrifter er kunnskap de ansatte sitter på, bedriftens varemerker og de tekniske løsningene som utvikles. Det er disse verdiene som Onsagers, med base fra Bergen, skal beskytte for kundene gjennom rådgivning og tjenester.

Fagmiljø
– Næringer som maritim industri, havbruk og fornybar energi vil fremover få større ansvar for det Norge skal leve av i fremtiden. Dette særlig i en tid preget av store omstillinger i olje- og gassindustrien. Ved å åpne kontor i Bergen skal vi ta en viktig rolle for å beskytte ideer, konsepter og løsninger vi skal leve av i fremtiden, sier daglig leder i Onsagers, Lars-Fredrik Urang.
   For å lede kontoret har Onsagers hentet tilbake en gammel kollega. Christian Abel er en erfaren rådgiver og advokat med bevilling for å håndtere patenter både i USA og i Europa. Under hans ledelse skal det ansettes flere fagressurser og bygges et miljø der man leverer alle tjenester innenfor beskyttelse av immaterielle rettigheter. Abel vil, til flere ansatte er på plass, støttes av hospiterende kolleger fra Onsagers sitt kontor i Oslo.

Tettere på markedet
– Få er så innovative som vestlendinger, og store deler av norsk verdiskapning innenfor våre fokusområder som olje, havbruk og maritim industri er basert i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fra Bergen skal vi komme enda tettere på markedet og spesielt bistå næringsklyngene til økt innovasjon og konkurransekraft. Christian Abels lokale kjennskap og tidligere ansettelse i Onsagers var selvfølgelig viktig for valget, sier daglig leder i Onsagers, Lars-Fredrik Urang. Han legger til at selskapet skal ansette både advokater og ingeniører til Bergenskontoret.

Omstilling
– Nyskapende teknologi og ideer sprunget ut av oljenæringen tilpasses nå andre segmenter, primært innenfor maritim næring og marin bruk. Norges omstillingsfase med bruk av kunnskap fra olje- og gassteknologi i nye næringer vil bli spennende. Vi vil bidra til å sikre at virksomhetene får beskyttet sine nyvinninger og verdier, sier Christian Abel.
   Onsagers har siden 1945 vært det fremste miljøet for patentering i Norge og er bygd opp med bransjeteam som har spisskompetanse på landets viktigste næringer. Teamene består av både advokater og ingeniører, noe som er viktig fordi man må ofte forstå alle detaljer av en løsning, en idé eller et konsept for å beskytte det best mulig.

Samarbeid med NHO
– Vi signerte akkurat en nasjonal samarbeidsavtale med NHO. I den forbindelse ble det enda viktigere å være til stede på Vestlandet for å samarbeide tett med organisasjonens regionskontor, sier Urang.
   Avtalen innebærer at Onsagers sammen NHO-fellesskapet, med 15 regionforeninger og 19 landsforeninger, skal gi et kunnskapsløft og bistå med beskyttelse av bedriftens viktigste verdier. Partene tilbyr derfor en gratis tjeneste, en såkalt IP-sjekk (IP= intelectual property), som kartlegger de immaterielle verdiene blant medlemsbedriftene og gir råd om hvordan disse bør sikres og forvaltes.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1