Tips redaksjonen
29.04.2014

Sikret mot lysbuer

Rittal har i sin nye Trimot-tavle med uttrekkbare skuffer for lavspenning bygd bort risikoen for lysbuer. Systemet innebærer at energi og kommunikasjon overføres enkelt via en kontaktmodul. Dette gjøres under helt isolerte former.

Det er mange grunner til at farlige lysbuer oppstår, for eksempel brukerfeil, kortslutning på grunn av fremmedlegemer, forurensning, overspenninger og feil dimensjonerte enheter. Rittals system er designet for å unngå disse risikoene.
  Tavlemodulene Trimot har den fordelen at det er raskt å bytte komponenter hvis noen slutter å virke. Det krever ingen spesielle ferdigheter for elektrisk tilkobling. Modulen som inneholder den ødelagte komponenten, trekkes ut, en ny modul settes inn og strømbryteren slåes på.
  I Rittals Trimot-system er forbindelsen mellom uttrekksskuffene og samleskinnen forseglet inntil forbindelsen opprettes.
  I et felt får man plass til 22 skuffer. Det gjør tavlen veldig kompakt. Siden man har samleskinnen i kabelfeltet og ikke bak skuffene, får man også en stor monteringsflate. Hele dybden på 600 mm kan benyttes. Plassbehovet er redusert, og kostnadseffektiviteten øker.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1