Tips redaksjonen
05.05.2015

Sikrer optimal avfallshåndtering for Reno-Vest Bedrift på Sortland

– Logistikksystemet Unicon fra Hogia Unitech Systems AS (HTS) har forenklet hverdagen for vårt ordrekontor, økonomiavdeling og våre sjåfører, sier daglig leder Jan Gunnar Karlsen i Reno-Vest Bedrift AS.

Renovasjonsselskapet håndterer alt næringsavfall i Vesterålen men er også involvert i tilsvarende operasjoner i Lofoten og på Svalbard. Karlsen forteller at det er vanskelig å anslå hvor mye Reno-Vest Bedrift har spart på innføringen av Unicon. – Vårt ordrekontor og våre sjåfører har fått en enklere hverdag, og de unngår dobbeltarbeid. Systemet har effektivisert arbeidsoperasjonene og spart oss for mye plunder og heft. 

Store på næringsavfall
Reno-Vest Bedrift driver primært med avfallshåndtering for næringslivet i Vesterålen i tillegg til oppdrag i Lofoten og på Svalbard. Reno Vest Bedrift har 15 ansatte og omsetter for 40–50 millioner kroner.
   – Vi tilbyr næringslivet i Vesterålen et helhetlig avfallshåndteringstilbud. For å få det til er vi avhengig av markedets beste logistikksystem. Siden 2011 har vi benyttet logistikkløsningen UniCon fra HTS med stort hell, sier Karlsen. Han kan fortelle at systemleverandøren har en skreddersydd løsning for avfallsbransjen som tilfredsstilte selskapets behov. – De har meget god systemkompetanse og topp service- og vedlikeholdsrutiner. Oppstår det uforutsette hendelser, følges vi opp omgående.
 
Flere hundre bedriftskunder
Reno-Vest har ca. 500 bedriftskunder, som abonnerer på langtidsleie av containere eller beholdere med fast tømming hver uke. I tillegg har selskapet flere spotkunder som bestiller containere etter behov.
   – For å kunne håndtere kundenes avfallsbehov innenfor fastsatte tidsrammer, var vi avhengig av et IKT-system som effektiviserte våre prosesser, sier Karlsen. Han legger til at Unicon dekker selskapets behov for utleie av alle slags containere. – Systemet benyttes også av flere store renovasjonsbedrifter som håndterer næringsavfall i norske kommuner, påpeker han.

Selskapets ordretorg
Fem salgs-, transport- og økonomimedarbeidere arbeider til daglig med UniCon i Reno-Vest Bedrifts kontorer.
   – Systemet er vårt ordretorg der vi legger inn kundenes bestillinger på henting av næringsavfall, sier Karlsen. Han kan fortelle at ordretorget definerer alle oppdrag som utføres av selskapets komprimator-, krok- og kranbiler.
   – Bestillingene registreres fortløpende inn i en ordremodul. Oppdrag og tilgjengelige biler vises i et identisk skjermbilde slik at ordrekontoret kan klikke og dra oppdrag til ledige biler. Samtidig skriver vi ut lastelister og kjøresedler til hver sjåfør som en ren back-up løsning. All detaljert oppdragsinformasjon vedrørende sendes til sjåførens håndholdte terminaler på komprimatorbilene. Når oppdraget er utført bekrefter han dette på displayet hvorpå all informasjonen sendes elektronisk tilbake til kjørekontoret og økonomiavdelingen. 

Strømlinjeformede tømmefrekevenser
Unicon holder rede på hvor containerne står, når de skal tømmes og optimaliserer kjørerutene. All informasjon blir tilgjengelig i sjåførenes håndholdte terminaler. Her er det detaljert kartinformasjon som forenkler navigeringen frem til laste- og hentepunkter i hele distriktet.
   – Når sjåførene har tatt hånd om containeren, returnerer Unicon statusmeldinger til UniCon med historiske data og statistikk, sier Karlsen. Han mener systemet har strømlinjeformet tømmefrekvensene. – For nye sjåfører med begrenset kunnskap om geografiske henteområder i Vesterålen, er kartinformasjonen et særdeles nyttig hjelpemiddel. Våre erfarne sjåfører har derimot detaljkunnskap om hver krik og krok i vårt vidstrakte geografiske nedslagsfelt. 

Totalpakke
– Siden avfallsløsningen fra Hogia Unitech Systems ble tatt i bruk høsten 2011, har det bare vært noen få «easy ficks»-utfordringer som systemleverandøren har løst til vår tilfredshet, sier Karlsen. Han kan fortelle at Reno-Vest benytter en totalpakke fra Hogia Transport Systems, som omfatter flere brukernivåer fra abonnementsfakturering, kjøpsnota til integrasjon mot stasjonære vektere. Vi er integrert mot Scanvaegt Systems. Når vi henter en avfallscontainer hos en næringskunde blir den veid omgående. All informasjon fra UniCon legges inn i vektsystemet slik at avfallshåndtering, transport og containerleie faktureres i ett og samme program.

Bilregnskap
Reno-Vest Bedrift benytter også en bilregnskapsløsning fra UniCon der selskapet får oversikt over hvor mye hver enkelt bil genererer av inntekt.
   – Vi kan definere sjåførens kjøremønster og finne ut hvor mange kilometer vedkommende tilbakelegger i løpet av en bestemt periode og sjekke dette opp mot drivstoffutgiftene. Vesterålen er et stort distrikt hvor avstandene mellom hvert hentepunkt er stort, sier Karlsen. 

Smidigere avfallshåndtering
På sikt planlegger Reno Vest Bedrift å ta i bruk en web-løsning der kundene kan bestille containertømming via Internett og hente ut egne statistikker. – Et slikt tilbud kan være med på å gjøre avfallshåndteringen smidigere. Her kan også kundene få tilgang på oppdaterte avtaler, hvor ofte containerne tømmes og legge inn ekstra bestilling etter eget behov, sier Karlsen.

Godt samarbeid
Reno-Vest Bedrift har ingenting å utsette på samarbeidet med Hogia Unitech Systems. – Systemintegratoren har hele tiden vært klar på hvilke fordeler og begrensninger systemet har. Slik sett har de innfridd våre forventninger. Supportavdelingen har vært til stor hjelp i tilfelle uforutsette hendelser, avslutter Karlsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1