Tips redaksjonen
23.11.2015

Sikrer bygninger mot takras

Polarflex er et nytt produkt som skal hindre at snø og is på tak ikke skal utgjøre en fare.

En utfordring for boligeiere er at smeltevann fra tak, enten som følge av solskinn eller dårlig isolering, fører til at det bygger seg opp istapper langs takrenner og takskjegg. I byer representerer slike istapper en fare fordi de kan falle ned og skade mennesker og materiell. Derfor er hus- eller grunneier pliktig til å forebygge denne faren.
   Isen som bygger seg opp i takrenner, ødelegger også i mange tilfeller selve takrennen, og man risikerer at det blir en oppsamling av smeltevann bak isblokken som dermed lekker inn i huset og fører til vannskader. 
   Polarflex is- og snøsmeltingsmatter kan løse dette problemet på en enkel måte. De oppvarmede mattene kan plasseres rett på alle typer takrenner og tak for å eliminere dannelse av is, snø og farlige istapper. Mattene varmes opp i hele flaten og smelter is og snø de kommer i kontakt med. Smeltevannet renner videre i nedløpsrøret som holdes fri for is ved hjelp av varmekabler. Termostatstyring sørger for å aktivere systemet når behovet melder seg.
   Systemet er “plug-and-play” og krever derfor ingen elektriker. Mattene og kablene kommer i forskjellige lengder og kan seriekobles slik at de danner et komplett system.
   Systemet leveres av Dia Proff Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1