Tips redaksjonen
24.04.2014

Sigum presenterer Badger ModMag M1000

M1000 er en lavkost utgave av den elektromagnetiske mengdemåleren fra Badger, M2000-5000. Den leveres i et begrenset antall størrelser og varianter, men vil likevel dekke de fleste behov.

Måleren har en nøyaktighet på +–0,3 prosent og leveres for måleområder mellom 0,03 til 12 meter/sekund (dimensjoner fra DN6 til DN200).
  Elektronikkmodulen har litt enklere utforming enn modellene M2000–5000, men dekker de fleste behov når det gjelder tilbakemelding og kommunikasjonsmuligheter.
Måleren gir tilbakemelding i bl.a.  4–20 mA pulsutganger og frekvens og kommuniserer også med RS232, RS485 og ModbusRTU.
  Total- og øyeblikksverdi samt feilmeldinger kan leses direkte ut fra det bakgrunnsbelyste displayet. 
  Måleren leveres både i kompaktversjon og som splittet med kabelforbindelse mellom målehus og elektronikkmodul. I spesielt krevende installasjoner kan måleren også leveres med tetthetsklasse IP68.
  Som standard leveres måleren for 230 VAC, men leveres også i en lavspenningsmodell for 9-36VDC.
  Badger M1000 finnes med de fleste vanlige flensestandarder, også med diverse clamptilkoblinger for næringsmiddel.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1