Tips redaksjonen
26.09.2014

Setter store krefter i sving for å kvalitetssikre oljeplattformer

I et stort havbasseng i Trondheim tester det marintekniske forskningsinstituttet MARINTEK belastningen blant annet oljeplattformer skal utstå i det virkelige havgapet.

Uværsdagene kommer tett i MARINTEKs laboratorium. Sterk vindstyrke, høye bølger og sterke strømninger utfordrer testplattformen som er plassert i et 80 x 50 meter stort havbasseng. Én av tingene det er viktig for petroleumsindustrien å vite, er at deres plattformer tåler det som måtte komme av dårlig vær ute i havgapet. Derfor utsetter MARINTEK konstruksjonen for alle tenkelige værforhold, som det statistisk verste været som forekommer i et gitt år eller det statistisk verste været som kan forekomme over en tidsperiode på opp til ti tusen år. Deretter måles belastningen konstruksjonen blir påført.  

Skreddersydd for nøyaktige resultater
Plattformen, som er krympet ned til typisk 1:50 av en original konstruksjon, er kalibrert ved hjelp av strekklapper, måleforsterkere og sensorer. Når bølgene slår over konstruksjoner, sender flere titalls sensorer signaler om målte strekk til måleforsterkerne på konstruksjonen, som på sin side tilknyttes andre systemer som værmaskin og posisjonsmålesystem. 
  Dataloggingssystemet Catman Enterprise fra HBM håndterer hele arbeidsflyten under testkjøringen, og henter inn verdier fra modellen, gjør beregninger for hver målekanal og presenterer samtlige kanaler i sanntid. 
  I utviklingen av dette systemet har MARINTEK selv vært med på å legge premissene, blant annet ved å teste beta-versjoner og ved å komme med tilbakemeldinger på hvordan de ønsker at programvaren skal fungere. Dette har gitt dem et system som fungerer perfekt til deres formål, og som tillater at de kan jobbe mye mer kostnadseffektivt og produktivt enn før. 
  – Med Catman Enterprise har vi fått et skreddersydd system som helt klart har økt effektiviteten i vårt arbeid. Denne programvaren passer til de aller fleste testene og prosjektene vi kjører, noe som har ført til at utviklingskostnadene våre har gått ned, mens produktiviteten har gått opp, sier M. Sc. Lars Ove Sæther.  

Skal stå imot alle utfordringer
Arbeidet med å teste konstruksjonen til en plattform er tidkrevende, og det innebærer at alle faktorer må kunne måles med stor nøyaktighet. Da er det også viktig at programmer og systemer sømløst kan synkroniseres med hverandre. 
  – Catman Enterprise lar oss sette ut triggersignaler for å kontrollere bølger, strøm og vindstyrke og synkronisere dette med vårt posisjonsmålesystem. Dermed kan vi for eksempel starte et gitt værforhold fra avstand samtidig som vi har mulighet til å kjøre den samme testen flere ganger med nøyaktig samme vær. Dette har vært helt essensielt for vårt arbeid, sier Sæther. 
  Så, mens vinden står på full styrke innendørs, tar en prototype av den virkelige konstruksjonen form. En prototype som sørger for at virkelighetens plattformer er klare for å stå imot alle utfordringer naturen kaster mot dem og som er rustet for å være et trygt oppholdssted for de som arbeider der. 

Kilde: MARINTEK

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1