Tips redaksjonen
26.10.2015

Sensorer, software og service – tre viktige S-er i fremtidens bilteknologi

– Internettforbindelse er nøkkelen til elektrifisering og automatisk bilkjøring, sier dr. Markus Heyn, som utgjør en del av ledergruppen i Bosch. Biler som har internettforbindelse, er sikrere, mer komfortable og mer effektive enn biler uten slik forbindelse.

Online internettforbindelse betyr for eksempel at føreren har tilgang til informasjon om trafikken, isforhold på veien og trafikkuhell, i tillegg til at han kan finne ledige parkeringsplasser og ladestasjoner – og som han kan reserve og betale for mens han ennå befinner seg i bilen. Biler kan også kobles til digitale media slik at man kan spille musikk, koble seg til sosiale nettverk osv.

Bosch fører an
Bosch satser mer enn noen andre selskaper i verden på å utnytte mulighetene som ligger i å knytte Internett til ting, og ikke bare personer.
   – Våre løsninger baserer seg på de tre S-ene: sensorer, software og service, forklarer Heyn. Resultatet er internettløsninger for smarte hjem, energisektoren, og naturligvis også for mobiliteten. Disse tre S-ene er grunnlaget for innovativ funksjoner. I vårt testscenario kan for eksempel ingeniører bruke bilens navigasjonssystem til å sette på varmen i huset før bilen kommer dit.

Fremtidens bil er elektrifisert, automatisert og har internettforbindelse
Bosch antar at omkring 15 prosent av alle nye biler vil bli elektriske så tidlig som i 2025.  Selskapet tror også at innen 2025 vil bilene bli selvstyrte på motorveiene. Men begge systemene avhenger av internettløsninger. For eksempel er det viktig at førere av elektriske biler ved hjelp av apper kan finne frem til nærmeste ladestasjon.

Smarttelefoner og biler knyttes sammen
For å knytte bilen til Internett ser Bosch for seg to tilnærminger: Først er det nødvendig å være utstyrt med en smarttelefon. Bosch’ integrerte løsning mySPIN gjør det mulig for Android og iOS-enheter å koble seg til bilens infotainment-system. Derved kan en rekke apper benyttes via bilens sentrale dsiplay.
   For det andre tilbyr Bosch tilkoblingskontrollenheten CCU som et kommandosenter i bilen. CCU gjør det for eksempel mulig å bestemmer bilens posisjon ved bruk av GPS, dersom det er ønskelig. CCU-en står i forbindelse med en server i nettskyen, noe som åpner for en rekke andre muligheter for bilens eier.

Smart teknologi for bildiagnostikk
Bosch støtter seg i økende grad til 4.0-teknologien i industrien når de utvikler og produserer bilkomponenter. Måler er å skape forbindelse til hver komponent i bilen slik at komponenten kan sende data om seg selv, noe som letter diagnostikken både under produksjonen av selve komponenten og senere når den er på plass i bilen. For å ta et eksempel: Det er allerede mulig å bruke en slik løsning til å samle data fra dieselinjektoren og overvåke hvordan den virker uten å undersøke komponenten fysisk, men gjennom Internett. Hvis dataene indikerer tegn til bekymring eller at det er behov for å endre noe, kan man over Internett installere et nytt program eller endre det slik at komponenten operer slik den skal. Dersom sjåføren ønsker det, er det også anledning til å få til service og kanskje skifte ut delen.

«Mobility connects»
«Mobility connect» er slagordet på bilmessen 66th IAA Cars show i Frankfurt 17.–27. september. Det spiller blant annet på at fremtidens biler vil bli koblet opp til Internett, og at automatisk bilkjøring vil bli en realitet i en ikke altfor fjern fremtid. Hele 1000 utstillere fra 40 land er påmeldt til messen. De vil presentere de siste trendene og teknologien i dagens bilindustri.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1