Tips redaksjonen
24.04.2014

Selektiv hovedstrømsautomat

S750 DR hovedstrømsautomat er en helt spenningsuavhengig selektiv automatsikring. Det betyr at kontrollkretsen ikke er avhengig av tilført spenning for inn-/utkobling, og automaten er dermed godt egnet i distribusjoner med krav om høy tilgjengelighet. Den leveres for direkte montering på DIN-skinne.

Hovedstrømsautmaten benyttes for å sikre strømforsyningen, ledninger og kabler mot overbelastning eller kortslutning over et stort temperaturområde. Den har spesielt høy selektivitet mot nedstrøms automat/jordfeilautomat og oppstrømssikringer og sikrer en høy kontinuitet i strømforsyningen. S 750 DR vil ved kortslutning i underliggende krets sørge for å begrense strømmen til underliggende vern, slik at den kan ta jobben med å koble ut /isolere den delen av installasjonen med feil, samtidig som påvirkningen i resten av installasjonen blir minimal.
  S 750 DR egner seg som isolator/lastbryter i målertavler, i hovedfordelinger eller tavler som et selektivt gruppe- eller backup-vern, spesielt der det er høye krav til kontinuitet, f.eks. for installasjoner knyttet til Safety Services (IEC 60346-5-56) og medisinske installasjoner (NEK 400-7-710). I tillegg brukes den som generell hovedstrømsautomat ved bruk av E-karakteristikk og som selektiv hovedstrømsautomat i installasjoner med store startstrømmer ved bruk av K-karakteristikk.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1