Tips redaksjonen
25.03.2014

Schneider Electric lanserer Energy University

Energispesialisten Schneider Electric lanserer Energy University i Norge. Her tilbyr selskapet over 200 kurs knyttet til energi. Kursene tilbys som e-læring – gratis og åpent for alle.

Det blir stadig større behov for personell med kompetanse innenfor energistyring og energieffektivisering. Spesielt i Norge er etterspørselen stor, og energispesialisten Schneider Electric introduserer derfor Energy University på det norske markedet. Dermed kan norske bedriftsledere og ansatte sette seg som mål for 2014 å heve sin kompetanse – helt uten kostnader. 
  – Med Energy University ønsker vi å bruke vår omfattende erfaring og kunnskap til å tilby gratis kompetanseheving innenfor energi. På Energy University kan du lære nye energisparende ideer, i tillegg til å bli en verdifull medarbeider som bidrar til bunnlinjen, sier Ingunn Kristiansen, Marketing Communication Manager i Schneider Electric.  

Ledere må være pådrivere
Siden Energy University er en e-læringsportal, kan kursene tas når som helst og hvor som helst. Hver modul varer rundt én time, slik at terskelen for å komme i gang er lav. Temaene på Energy University strekker seg fra generelle temaer rundt energistyring i bygg, datasentre og industri, til mer spesifikke temaer som el-biler, styring av lys og ventilasjon og finansiell analyse av energiprosjekter. Kursene er anerkjent av en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner. I tillegg til uavhengige moduler tilbys to muligheter for sertifiseringer: Data Center Associate og Professional Energy Manager. Den sistnevnte tilbys i samarbeid med North Carolina University i USA.
  – Norske ledere bør være pådrivere for å heve ansattes og egen kompetanse innenfor energieffektivisering. Dette gjelder ikke bare fagarbeidere og ingeniører, men også de som jobber andre steder i organisasjonen. Først da vil man få en helhetlig forankring rundt bedriftens energibesparende investeringer, sier Ingunn Kristiansen i Schneider Electric.  

68 000 deltakere globalt i 2013
Det nettbaserte tilbudet består av over 200 ulike moduler som deltakerne selv kan sette sammen avhengig av interesser og kompetansenivå. I 2013 var det over 63 000 deltakere globalt som gjennomførte både tekniske og finansielle moduler knyttet til energieffektivisering.  Nå gleder Schneider Electric seg til også å heve kompetansen hos nordmenn. 
  – Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere i andre land. Tallenes tale er også klare, hele to tredeler av deltakerne har tatt mer enn to kurs. Vårt mål er å løfte hele den norske bransjen opp på et akseptabelt kunnskapsnivå når det kommer til energieffektivisering og lønnsomhet. Nå håper vi at norske bedrifter følger opp, sier Kristiansen.
  For mer informasjon se www.myenergyuniversity.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1