Tips redaksjonen
06.02.2017

Satser på rekruttering av lærlinger

For Modulvegger AS er det særdeles viktig å få tilgang på dyktige medarbeidere for å opprettholde og videreutvikle virksomheten. – Vi har et tett samarbeid med lokale videregående skoler i rekruttering av lærlinger, som kan bli våre fremtidige medarbeidere, sier utviklingsleder Lars Nybakken i selskapet.

Modulvegger arbeider kontinuerlig med nyrekruttering. I et konkurranseutsatt marked knives det om de beste ressursene. – Vi må være i førersetet for å skaffe oss toppmotiverte kandidater fra snekkerlinja på Åssiden Videregående Skole i Drammen, sier Nybakken. Han innrømmer at den generelle rekrutteringen til snekkerfaget pr. dags dato er for lav, men at de i Buskerud er heldige med en skole som klarer å fylle opp klassene til snekkerlinja. – Hos virksomhetene i nærområdet er det en kamp om å kapre de beste kandidatene inn til virksomheten.

Innblikk i vår virksomhet
– Ofte besøker vi Åssiden Videregående Skole for å presentere oss overfor studentene. Her kjører skolen en såkalt ‘speed-date’ med elevene og oss. Vi møter mannsterke opp på slike events med bl.a. produksjonsleder, eldre lærlinger og undertegnede, for å gi dem et best mulig innblikk i hva vi holder på med. På den måten skaper vi gode relasjoner og en trygghet for at vi ivaretar lærlingenes ønsker og behov. Når presentasjonen er over, blir elevene utplassert i fabrikken (1 uke eller fjorten dager) der de blir kjent med våre arbeidsmetoder, og våre medarbeidere.

Engasjert i fagopplæringen
Nybakken er styremedlem i Tre-Ringen, som er et opplæringskontor for snekkerfagene i Buskerud, Vestfold og Østfold. Opplæringskontoret garanterer for at alle som har bestått VG1 og VG2 for faget, får tilbud om læreplass i én eller flere av bransjens bedrifter. I tillegg sitter Nybakken i prøvenemda for CNC- og maskineringsfaget. Han brenner for bransjen og faget, og er genuint opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere fra snekkerlinja, inn til bedriften.
   – Vi kan også ta inn lærlinger fra TIP-fagene (teknisk industriell produksjon). De syv læringene vi har hatt i bedriften de siste tre årene, representerer tre forskjellige fagområder: trevare- og bygginnredningsfaget (snekkerlinja), logistikkfaget og Cnc-maskineringsfaget.

To-års lærlingperiode
Lærlingperioden hos Modulvegger er to år. I bunn må elevene ha bestått VG1 og VG2. – Jeg har selv gått samme løpet, først som toårig lærling med påfølgende svennebrev, så mesterbrevet på Folkeuniversitet. Deretter tok jeg fire års deltidsutdannelse på Teknisk Fagskole ved siden av jobben hos Modulvegger. Dette utdanningsløpet dekket bedriften, sier Nybakken, som roser denne ordningen. – Du får lønn under utdanningen og slipper å ta opp studielån, som mange studenter sliter med å betale i mange år fremover. Men, påpeker han, det krever høy grad av disiplin både på jobb, skole og privat når man i en såpass lang periode skal fungere og levere resultater på alle disse frontene.

Godt rennommé
Modulvegger har et godt rennommé i lokalsamfunnet og på Åssiden Videregående Skole.
   – Lærlingene trives her og vi tar godt vare på dem. Vi gir dem store utviklingsmuligheter, og de respekteres på lik linje med alle våre medarbeidere. Som lærling må du være løsningsorientert, fleksibel og omstillingsdyktig. En fagarbeiders hverdag består av mange oppgaver som krever høy kompetanse. De fleste vokser på slike oppgaver. Vi nyter også godt av lærlingenes IT-kunnskaper når de betjener våre datastyrte maskiner, sier Nybakken, som legger til at det er ingen som så langt har strøket på fag/svenneprøven i bedriften.
   – Når du først har valgt dette løpet med to år på VG1 og VG2 og to år som lærling, totalt fire år, har du opparbeidet deg nødvendig kunnskap til å bestå svenneprøven.

Genuin interesse for faget
– Ønsker du å bli lærling, bør du ha lite skolefravær og vise stor interesse for faget. Vi forventer ikke å få en «nyutdannet» fagarbeider som klarer å betjene alle våre produksjonsverktøy med én gang, sier Nybakken, men stiller du på jobb, med iver og interesse, skal vi legge til rette for utvikling og læring. Vi har en policy om å ta inn 1–2 lærlinger årlig. – Det er ingen automatikk i at alle lærlinger blir ansatt etter endt læretid, men vi vil alltid prøve å sikre rekrutteringen inn i bedriften på en så god måte som mulig.

Fag/svennebrev i bunn
Skal Modulvegger overleve som bedrift og øke veksten, må kompetansen hos medarbeiderne stadig fornyes.
   – Målet er at flest mulig av medarbeiderne skal ha et fag/svennebrev i bunn. Når vi rekrutterer oppover i bedriften til administrative stillinger, drar vi stor nytte av fagkompetansen til hver enkelt. Det går på fagområder som bl.a. ordrebehandling og logistikk. Her kan de dra nytte av sin erfaring av tiden i produksjonen. Vi prøver primært å gjøre internansettelser og i mindre grad eksterne medarbeidere, bortsett fra stillinger der dette er påkrevet, avslutter Nybakken.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1