Tips redaksjonen
30.01.2016

Sammen om gjenbruk av gamle elbilbatterier

Nissan og Eaton slår sammen ekspertise innenfor henholdsvis litiumionbatterier og kraftelektronikk. Målet er å skape pålitelige og kostnadseffektive løsninger for energilagring med brukte elbilbatterier.

Samarbeidet ble kunngjort under klimakonferansen COP21 i desember. Som framtidig lager for fornybar energi, for eksempel fra solceller, får batteripakkene en positiv effekt lenge etter bilens levetid. Restytelsen vil i de fleste tilfeller kunne holde til denne bruken i mange, mange år før batteriet går til resirkulering (opptil 90 prosent er gjenvinnbart).
   Trolig vil det også bli anledning til å benytte batterier som fungerer godt i elbilen, mot nyere med høyere ytelse, om ikke altfor lenge.

Varer lenger enn bilens levetid
– Batteriene, som enheter for energilagring, varer betydelig lenger enn bilens levetid. For å kunne bringe en kommersielt levedyktig løsning på markedet kreves ikke bare batterikompetanse fra Nissan, men også erfaringen innenfor energistyring, kontroll og integrering som Eaton kan tilby. Dette samarbeidet er første skritt på veien til å levere et pålitelig system til våre kunder i nær framtid, sier Nissans elbildirektør globalt, Robert Lujan.

Perfekt løsning for hytta?
Den første modulen som skal tas i bruk, vil kombinere brukte LEAF-batterier med Eatons strømforsyningsteknologi (UPS) og solcelleanlegg. Målet er en frittstående lagringsenhet, med styringselektronikk som lar hver enkelt kunde styre både energiforbruk og -forsyning.
Disse kan både være tilkoblet og frakoblet strømnettet. Dermed går det an å se for seg at løsningen kan være svært aktuell for eksempel for norske hytteeiere som har solcellepanel, men mangler lagringsmulighet.
   – Vi har allerede produsert våre egne batterier på våre produksjonsanlegg over hele verden i mange år. Nå kan vi forlenge levetiden på våre elbilbatterier og dermed redusere behovet for å bruke ekstra naturressurser i produksjonen av nye batterier, sa Lujan.
   – Kontinuerlig forsyning, økt stabilitet og effektivitet i strømnettet er hovedfordelene. Samtidig kan man unngå høye strømtariffer, sier VP Marketing i Eaton Electrical EMEA, Cyrille Brisson.
   Han peker også på at løsningen fjerner behovet for dyr marginalkraft (som bruk av dieselaggregat) ved strømbrudd eller -mangel.

Utfordringer ved batteribytte
– Temaet «retrofit» har vært mye diskutert. Ta for eksempel en førstegenerasjons-LEAF fra 2011. Er det sannsynlig at det er mulig å utstyre den med dobbel rekkevidde og 48 kWh-batteri om noen år?
   – Det er en veldig interessant utfordring for oss. Vi har investert i muligheten, men uheldigvis må en bil homologeres på nytt (typegodkjennes) hvis dette skal kunne gjøres. Slik godkjenning vil drive kostnaden ved batteribytte opp. Trolig mellom 1000 og 2000 euro, sier Nissans europeiske direktør for markedskommunikasjon, Gareth Dunsmore (bildet) til elbil.no.
   Det er allerede kjent at Nissan har satt prisen på ny batteripakke til 5000 pund.
   – Vi har satt verdien på et «second life»-batteri som er ferdig i elbilen, til 3000–4000 euro. Du må betale for å få satt det nye batteriet inn, og det må altså typegodkjennes. Det er, slik jeg ser det, mye mer fornuftig å få kundene over i neste generasjon elbil enn å bytte til nytt batteri i en eldre, sier Dunsmore.

Kilde: elbil.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1