Tips redaksjonen
20.10.2015

Samler inn 51 000 tonn dekk årlig

Norge er – sammen med Sverige – flinkest i verden på innsamling av brukte dekk. 21 år etter at Norsk Dekkretur AS så dagens lys, er det all grunn til å slå fast at returordningen er en stor suksess. 51 000 tonn dekk innsamlet årlig er faktisk 127 prosent av det som årlig importeres av deltakerne i ordningen.

Finansieres av miljøavgiften
Opptakten til Norsk Dekkretur kom da daværende miljøminister Thorbjørn Berntsen slo i bordet og krevde at distributører av ulike produkter selv måtte ta ansvar for det de selger.
   Ordningen finansieres av dekkimportørene gjennom miljøavgiften som innkreves ved import av dekk og kjøretøy, og som inngår i sluttprisen for dekket.
   – Dette finansierer hele ordningen. Vi henter inn de brukte dekkene hos medlemmene gratis – fra små mopeddekk via dekk fra MC, ATV, personbiler og alle slags nyttekjøretøyer til de aller største anleggsdekkene, forteller daglig leder i Norsk Dekkretur, Jon Erik Ludvigsen.
   – Dekkretur-ordningen er frivillig og har i dag rundt 150 medlemmer, forteller Ludvigsen og fortsetter: – De som velger å stå utenfor, har selv plikt til fysisk å hente inn det samme antallet brukte dekk som det de selger eller er påmontert maskiner av forskjellige slag og levere de brukte dekkene til bedrifter som behandler den slags avfall.

Henter inn 127 prosent av innrapportere dekk
– Nå ser vi jo at dette ikke alltid skjer. Vi samler inn mer enn det medlemsbedriftene rapporterer å ha solgt. Differansen er ganske stor, i 2014 var innsamlingsvolumet 127 prosent av innrapporterte solgte dekk.Denne overdekningen kommer selvsagt fra gråimport, bruktbilimport og lignende, forteller Jon Erik Ludvigsen, som kan opplyse at Norge og Sverige er best i klassen i Europa på innsamling av brukte dekk:
   – Ja, vi er både de mest effektive og de mest kostnadseffektive på dette. Det siste bevises ved at miljøavgiften for et personbildekk i dag er 10 kroner pluss moms. Avgiften stiger med dekkstørrelse, men selv det aller største anleggsdekket – og det er digert – har en miljøavgift på moderate 3000 kroner, legger han til.

4400 innsamlingspunkter
I Norge er det for tiden ca. 4400 innsamlingspunkter for brukte dekk. Dette er bilforhandlere, bensinstasjoner, dekkforhandlere og lignende, foruten en del større enkeltkunder. Den fysiske innsamlingen er det Ragn Sells som tar hånd om. Avfallsgiganten har en 5-års kontrakt med Norsk Dekkretur, med mulighet for fornyelse.
   Selve innsamlingen gjøres av Ragn Sells som har hånd om dekkinnsamlingen både i Sverige og Norge. Selskapet er en profesjonell og effektiv leverandør. Årlig henter Ragn Sells inn ca. 51 000 tonn brukte dekk her i landet, så en del lastebillass blir det jo.

Gratispassasjerer
– Hva med gratispassasjerene, Ludvigsen?
   – Målet er selvsagt å få også disse inn i ordningen, og i og med at dette ikke koster en eneste krone, er det jo merkelig at man velger å stå utenfor. Det er jo så enkelt som å melde seg inn, og så slipper man samtidig å ha noe følgeansvar for sine brukte dekk – Norsk Dekkretur overtar ansvaret og forpliktelsene som følger med.
   – Det kan umulig være annet enn uvitenhet som gjør at noen ikke vil være med, sier Jon Erik Ludvigsen og legger til at Norsk Dekkretur AS er et nonprofit-foretak. Det betyr en bunnlinje som balanserer med 0.

Gjenbruk
– Det er store volum brukte dekk som samles inn. Hva skjer med disse dekkene?
– En del brukes til skytematter, noe ender som granulat til kunstgressbaner, en del går til energigjenvinning i sementproduksjon – og noe ender som fendere på kaier langs vår lange kyst. Energigjenvinning skjer også i mange land utenfor Norge. Både India og Pakistan kjøper eksempelvis brukte dekk til energiproduksjon, forteller Jon Erik Ludvigsen, som overtok lederstillingen i Norsk Dekkretur fra 1. januar i år. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1