Tips redaksjonen
02.03.2015

Samarbeidsavtale mellom Felleskjøpet Agri SA og Øveraasen AS

Felleskjøpet Agri SA og Øveraasen AS har inngått samarbeidsavtale om salg av Øveraasens snøploger til traktormarkedet.

Øveraasen har de siste 20 årene satset stort på omsetning av brøyteutstyr til flyplasser over hele verden. Selskapet har en høy markedsandel i denne bransjen og er kunnskapsledende på dette området. Nå ønsker Øveraasen å videreføre denne kunnskapen til veivedlikehold. Begrepet «Sort uten salt» er sentralt i prosessen og innebærer at saltmengden som bruks på vei, etter hvert skal reduseres betydelig.

Snørydding med traktorer
Felleskjøpet Agri skal ivareta omsetningen av Øveraasens snøbrøyteutstyr til traktormarkedet. Det er en trend i tiden at kommunene overfører arbeidet med brøyting av roder til private bedrifter. Disse rodene blir i økende grad brøytet med traktor. Etter hvert som traktorene får bedre førerkomfort, blir større og sterkere og hastigheten øker, egner traktorer seg også bedre til snørydding av vei enn tidligere. Felleskjøpet Agri har et landsdekkende nettverk av salg- og servicepunkter og er derfor en naturlig samarbeidspartner å velge for Øveraasen.

Proffmarkedet
Produktene som inngår i samarbeidet, vil være rettet mot den profesjonelle bruker som stiller høye krav til effektivitet og kvalitet. ODIN-plogen til Øveraasen er et spennende produkt i dette segmentet. ODIN 275 er en nyutviklet elementplog som egner seg svært godt til bruk på traktor. Den kan utstyres med et unikt slapseskjær som dekker hele bredden av plogen uavhengig av svingposisjon.
   Øveraasen vil selv dekke salget av snøbrøyteutstyr til lastebilbransjen, noe de også har gjort tidligere.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1