Tips redaksjonen
18.04.2017

Samarbeidet med Lexit Group fungerer knirkefritt

– Vi er helt avhengige av strekkodeløsningene fra Lexit Group på våre 55 servicesentre i Norge og ute på anlegg hvor våre proffkunder kan bestille varer elektronisk, sier markedssjef E-handel Tora Bøhn Søreide hos Brødrene Dahl.

Siden Brødrene Dahl innledet samarbeid med Lexit Group for ti år siden, har det fungert knirkefritt. – Oppstår det uforutsette hendelser, tar de tak i dem omgående, sier Bøhn Søreide. Hun kan fortelle at hardwareløsningene fra leverandøren har effektivisert hverdagen for medarbeidere på servicesentrene.

Milliardvirksomhet
Brødrene Dahl AS arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VMT, industri, marine, olje & gass, vannkraft og samferdsel. Konsernet, som er en del av det franske Saint-Gobain, har 1350 medarbeidere, hvorav 300 er i datterselskaper og resten er i morselskapet. I 2015 omsatte selskapet for 7,3 milliarder kroner,

Riktig produkt til riktig prosess
Frem til i begynnelsen av 2006 benyttet Brødrene Dahl en gammel strekkodeleser på sine servicesentre. – Løsningen var gått ut av produksjon, og vi hadde behov for en erstatter. Vi screenet markedet etter leverandører. Etter en anbudsrunde hvor flere leverandører ble vurdert, falt valget på Lexit Group sommeren 2006. De var leveringsdyktige, hadde riktig pris og høy kvalitet på sine produkter, sier Søreide.
   – Frem til i dag har leverandøren kommet med nye modeller som tilfredsstiller både proffkundenes og våre behov. Dette er et viktig verktøy når f.eks. rørleggere er innom servicesenteret og plukker varer. Når de kommer til riktige lagerreol, skanner de produktene.

Skanneren har et enkelt brukergrensesnitt
Skanneren har et enkelt brukergrensesnitt med få tastefunksjoner for innskanning av varer. Dette fører til at opplæringen for bruk av terminal minimeres, noe som igjen gjør at rørleggeren raskt kommer i gang. – Med trådløst nettverk i servicesentrene overføres ordrene direkte fra strekkodeleser til kassepunkt, sier Søreide. Hun kan fortelle at Lexit Groups bærbare strekkodelesere, gjør det enkelt for proffkundene å plukke og skanne varer direkte fra lagerreolene.

Entydig positive tilbakemeldinger
– Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra våre kunder om hvilke terminaler som holder mål. De skal være små og funksjonelle slik at proffkunden kan betjene dem med den ene hånda og plukke varer i lagerreolene med den andre. Enhåndsløsningen fra Lexit Group med store og oversiktlige taster tilpasset grove håndverkshender fungerer best, sier Søreide. Hun kan fortelle at tilbakemeldingene fra brukerne er positive.

Få feil gjennom ti år
Lexit Group har også levert hardwareløsninger til Brødrene Dahls butikker. Selskapet benytter ERP-systemet M3, mens de på programvaresiden benytter Merit Portal. – Vi har hatt få feil siden vi gikk live med Lexit Group-løsningen for ti år siden, sier Søreide.

Frigjort kapasitet på servicesentrene
Søreide mener det er vanskelig å anslå hvor store besparelsene med hardwareproduktene fra Lexit Group er i kroner og ører. – Men vi har frigjort kapasitet på servicesentrene, som vi nå benytter til å betjene våre proffkunder på en langt bedre måte, påpeker hun.

Veien blir raskere til mål
– Lexit Group følger oss tett opp og har gode service- og vedlikeholdsrutiner. De kjenner oss meget godt og vet hva vi er ute etter, noe som er til stor fordel i vår hektiske hverdag, sier Søreide.

Med servicesenter på Kløfta er responstiden redusert til et minimum
– Hvilken fordel er det at Lexit Group kan oppgradere og styre terminalene fra sitt servicesenter på Kløfta?
   – Det er absolutt en fordel og gjør at vi raskt får hjelp. Før servicesenteret ble etablert, tok det flere uker før vi fikk tilbake reparerte enheter fra utenlandske leverandører på grunn av strenge EU- og tollregler. Med servicesenteret på Kløfte er responstiden redusert til et minimum, sier Søreide.

Enklere bestillinger i hverdagen
– Fra 1989 benyttet bare et fåtall proffkunder strekkodeleser på arbeidsplass med analoge telefonlinjer og modem. Men, sier Søreide, i 2008 fikk vi strekkodelesere med GPRS-funksjonalitet slik at vi kunne løfte løsningen ut på prosjekt og anleggsplass. Med et datakort var proffkundene online. Løsningen var mer brukervennlig med større skjerm og full oversikt over ordren hele tiden. Vi registrerte raskt et løft i omsetningen på elektroniske bestillinger og oppnådde større kundelojalitet.

Elektronisk omsetning øker
90 prosent av Brødrene Dahls elektroniske omsetning kommer fra VVS-kunder.
   – På arbeidsplass er det viktig at rørleggerne mottar varene raskt. Det hjelper ikke med flotte elektroniske løsninger hvis de ikke kommer frem i tide. Våre elektroniske handelsløsninger har god logistikk i bunn med riktig vare til riktig sted og til riktig tid, sier Søreide

Solid samarbeid gjennom ti år
– Vi har hatt et meget godt samarbeid med Brødrene Dahl de siste ti årene, sier Key Account Manager Erik Andersgaard hos Lexit Group. – Siden vi begynte å levere de første terminalene til selskapets servicesentre i begynnelsen av 2007, har dette vært en spennende og lærerik prosess. Alt av håndterminaler skulle byttes ut og med god prosjektering, og verifisering gikk alt som planlagt. Parallelt med dette prosjektet startet vi å levere løsninger til Brødrene Dahls kunder. Her førte blant annet bruken av håndterminaler for å bestille materiell direkte fra anleggsplasser til store besparelser, presiserer Andersgaard.
   – Løsningene har fortløpende blitt oppgradert, og i 2015 ble alle terminalene i Brødrene Dahls servicesentre byttet ut. Med like godt samarbeid og samme forventinger til kvalitet, ble også dette prosjektet en suksess.
 
En langsiktig samarbeidspartner
– Vi legger stor vekt på ikke bare å være en leverandør, men også en langsiktig samarbeidspartner hvor vi sammen kan jobbe frem gode løsninger som dekker både dagens behov og de som måtte komme fremover. Vi har i alle år vært opptatt av tilstedeværelse og tett oppfølgning samt riktig produkt til riktig prosess, avslutter Andersgaard.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1