Tips redaksjonen
20.07.2015

SSAB styrker salgsorganisasjonen i Norge

Stålskonsernet SSAB styrker sin salgsorganisasjon i Norge. Endringene trer i kraft etter at Konkurransetilsynet nå har godkjent salget av de enhetene som gikk ut av selskapet som følge av EU-kommisjonens krav for å godkjenne sammenslåingen av SSAB og Rautaruukki (Ruukki).

– Vi har valgt å skape en produktorientert organisasjon der vi, sammen med våre kunder, vil sikre de riktige produktene for det norske markedet. Med vårt nordiske stål garanterer vi egenskaper og kvalitet i verdensklasse, sier Johan Lindén som leder salgsarbeidet i Norge. Med den dype tekniske innsikt som finnes i Tech Support og vårt Knowledge Service Center, og en utvidet salgsorganisasjon i Norge, skal vi styrke videreutvikling og lønnsomhet hos våre norske kunder.
   I forbindelse med sammenslåingen av SSAB og Ruukki stilte EU blant annet krav om at SSAB skulle selge sin andel i Norsk Stål Tynnplater og Norsk Stål AS. Dette salget er nå gjennomført, og konkurransemyndighetene i EU og Norge har godkjent transaksjonene.
   Salgsorganisasjonen i Norge består av medarbeidere fra SSAB og tidligere ansatte i Ruukki. En stor del av de ansatte i Ruukkis tidligere datterselskap i Norge inngår nå i Tibnor, som er SSAB sin heleide distribusjonsenhet. Tibnor vil fortsette å tilby et bredt spekter av produkter og tjenester på det nordiske markedet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1