Tips redaksjonen
16.12.2015

SOLVOX DropIn – ny oksygeneringsløsning for sjømerder fra AGA

AGA AS har i flere år vært ledende på sitt felt innenfor forskning og utvikling av oksygeneringsteknologi til akvakultur. På Aqua Nor 2015 lanserte AGA et nytt produkt innenfor dette segmentet. SOLVOX DropIn er utviklet for mer effektiv og enklere oksygenering i sjømerder. 

Dagens matfiskproduksjon i sjø krever i økende grad oksygenering. Dette gjelder blant annet under avlusing, ved bruk av luseskjørt, ventemerder og andre lukkede/delvis lukkede produksjonsformer. Dagens løsninger med slanger er tunge å håndtere, krever mange operatører, er utsatt for lekkasjer i tillegg til at man må starte oksygentilførselen allerede før man legger slangene ut i merden.
   – SOLVOX DropIn har en størrelse og en design som krever mindre ressurser til både innstallering og forflytning sammenlignet med andre løsninger, forklarer Tore-Jakob Reite, Head of Fish Farming i AGA.  – Dette er en viktig egenskap under avlusning, der tiden er knapp, og man må flytte utstyr fra merde til merde, forteller han.
   SOLVOX DropIn er konstruert så lett og kompakt som mulig med en egenvekt på 30 til 50 kg. Den kan derfor håndteres for hånd. Enheten henges vertikalt fra en blåse til ønsket dybde i merden.

Flere forespørsler om enklere håndtering
– AGA har fått flere forespørsler fra oppdrettere, som i dag bruker tradisjonelle slangeløsninger, om det ikke finnes en enklere måte å gjøre det på. Mange ønsker en mer kompakt og håndterbar løsning, sier Reite.
   Resultatet har altså blitt SOLVOX DropIn, som er spesielt designet for oksygenering av lukkede og delvis lukkede produksjonsenheter i sjø.

Slik fungerer SOLVOX DropIn
SOLVOX DropIn har en design og en størrelse som minner om en oksygenflaske. Den består av en elektrisk pumpe, en patentert oksygeninnløser og distribusjonsdyser. Vannet suges inn i nedre del. Blandingen av vann og oksygen distribueres gjennom fire dyser på toppen av produktet. Ved hjelp av oksygeninnløseren tilsettes oksygenet til vannet i form av små oksygenbobler, også kalt mikrobobler. Disse boblene har stor overflate i forhold til volum og dermed lav stigehastighet. Dette gjør at oppholdstiden for boblene i vannet blir lang, og innløsingen av oksygenet blir svært effektiv, selv ved lave trykk/ dybder. Blandingen av mikrobobler og vann blir gjennom distribusjonsdysene spredd ut i de omliggende vannmassene der selve innløsingen av oksygenet skjer, og oksygenmetningen i vannmassen blir hevet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1