Tips redaksjonen
23.11.2017

Romsdal får miljøferger

Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter elektrifiseringen av fergetrafikken. Nå står fergesambandet i Romsdalen for tur. Enova bidrar med inntil 46 millioner kroner.

– Ny teknologi i neste generasjons ferger kan kutte store utslipp. Fergesamband egner seg godt til elektrifisering, og vi ser at fergeprosjektene også driver utviklingen framover i maritim sektor generelt, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Strengere miljøkrav
Enova har gitt Møre og Romsdal fylkeskommune tilsagn om inntil 46 millioner kroner til infrastruktur for å lade fergene ved kai. Støtten gjør at fylkeskommunen kan stille strengere miljøkrav blant annet når fergesambandet Sølsnes–Åfarnes (på veien mellom Molde og Åndalsnes) og Aukra–Hollingsholm nå skal settes ut på anbud.
   – Vi er svært fornøyd med et positivt tilsagn fra Enova. For å realisere gode miljøløsninger på fergedriften er vi helt avhengig av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden som fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav. Vi ser fra tidligere tildelinger fra Enova at vi oppnår store forbedringer for miljøet, sier Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tydelige signaler
Fordi sambandene er svært energikrevende og liggetiden ved kai er rundt 3–4 minutter, blir det behov for en svært effektiv ladeteknologi. Teknologien har allerede utviklet seg betydelig gjennom de tidligere fergeanbudene, og Enova mener at Norges verdensledende maritime næring har forutsetninger til å drive teknologiutviklingen framover, og at prosjekter som dette spiller en viktig rolle.
   – For å få flere leverandører på banen og bygge dette markedet er det viktig med tydelige signaler fra myndigheter og oppdragsgivere om at elektrifisering er veien framover. Derfor er vi glade for at Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter med de høye ambisjonene sine, sier Kvam i Enova.
   Oppstart for Romsdalspakken er januar 2020, og alle hybridfergene vil være på plass innen 2023. Enova har med dette gitt tilsagn til elektrifisering av i alt 26 fergesamband i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1