Tips redaksjonen
27.03.2014

Rolls-Royce leverer avansert posisjoneringsutstyr til to nye Farstad-eide fartøy

Rolls-Royce har inngått kontrakt med verftsgruppen Vard om levering av dynamisk posisjoneringsutstyr til to konstruksjonsfartøy med DP3-klasse.

Utstyr for dynamisk posisjonering brukes for å holde fartøy i nøyaktig posisjon under krevende undervannsoperasjoner, uten bruk av ankere. DP3 er den mest avanserte klassen definert av International Maritime Organisation (IMO). Et DP3-fartøy bygges og utstyres slik at det ingen enkelt feilkilde, inklusiv brann og oversvømmelse, skal gjøre at skipet mister posisjonen.
  Kontrakten med Vard er den første Rolls-Royce inngår for denne type utstyr til DP3-fartøy. Selskapet har tidligere levert et stort antall DP2-systemer til VARD Group, både til skip designet av Rolls-Royce og Vard.
  – Vi er svært glade for at Farstad Shipping blir eier av de første konstruksjonsfartøyene med våre DP3-leveranser, sier Arnt-Ove Austnes, salgsansvarlig for automasjons- og kontrollsystemer i Rolls-Royce.
  – Farstad er en viktig samarbeidspartner for Rolls-Royce i utviklingsfasen for nye automasjonssystemer, sier han.

Holder posisjonen
De to nybyggene skal utføre krevende undervannsoperasjoner offshore, der det å miste posisjonen i en kritisk fase kan få store konsekvenser.  
  – Det utføres stadig flere undervannsoperasjoner der rigger og skip må holdes i nøyaktig posisjon uten bruk av oppankringssystemer. Sammen med økt oppmerksomhet til begrensing av risiko bidrar det til at vi forventer en positiv utvikling når det gjelder antall DP3-fartøy fremover, sier Arnt-Ove Austnes.
  De to nye fartøyene skal bygges ved VARD Group, Langsten i Tomrefjorden i Møre og Romsdal og leveres i løpet av første halvår 2015. Leveringene fra Rolls-Royce inkluderer også motorer, thrustere, propellsystemer, ror og styremaskiner.

Kilde: Maritime & Energy

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1