Tips redaksjonen
18.04.2017

Robuste boliger for vanskeligstilte

En rapport fra SINTEF Byggforsk gir råd til kommuner som skal bygge boliger til rusmisbrukere og andre utsatte grupper.

En ny rapport sammenfatter erfaringene fra Robuste boliger i Melhus kommune, et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og SINTEF Byggforsk, støttet av Husbanken.
   – Hensikten har vært å utvikle helsefremmende, robuste boliger og bomiljø for rusmisbrukere, personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) og andre vanskeligstilte, sier prosjektleder og seniorforsker Ruth Woods ved SINTEF Byggforsk.

Ulike pilotboliger gir kunnskap
I løpet av prosjektperioden er det bygd fire pilotboliger på to forskjellige tomter: Mælabakken og Lundebroen i Melhus kommune. Konseptene som er valgt, er ulike. På Mælabakken er boligen plassbygd og tegnet og utviklet av Dafro AS. På Lundebroen er boligene modulbygg fra Estland, levert på tomta 95 prosent ferdigbygd av Dovre Moduler.  
   Det er også valgt ulike materialer til pilotboligene. Dette gir et godt grunnlag for å høste erfaringer fra ulike konsepter og løsninger. Innvendige og utvendige bygningsmaterialer som tåler mye, men som er funksjonelle og skaper en følelse av normalitet, er hovedfokus i prosjektet.

Andre kommuner kan lære av erfaringene
Prosjektet har utgangspunkt i boligmangel for personer med ROP-lidelser i Melhus kommune. Men Melhus er ikke alene om utfordringene. Dette er et problem i flere kommuner, både store og små. Mange kommuner har et begrenset antall tilgjengelige kommunale boliger, og det private markedet er skeptisk til personer med rusavhengighet.
   – Det er lange ventelister for denne brukergruppen. Løsningen er ofte midlertidige boliger. Det å ha tilgang til en permanent boløsning kan gi en opplevelse av et normalisert liv, noe som er viktig både for personer som er en aktiv del av et rusmiljø, eller som er under behandling for avhengighet, sier Woods.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1