Tips redaksjonen
08.12.2017

Robothjelper og droner i luften og under vann

No Isolation har designet en robot som hjelper langtidssyke barn. Blueye Robotics har bygget en drone som lar deg utforske verden under vann. The Staaker Company har konstruert et flyvende, autonomt kamera. Nå får de utmerkelsen DOGA-merket 2017. De prestisjefylte utmerkelsene ble delt ut onsdag 15. november på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

Robotambassadør
Mange langtidssyke barn og unge strever med savnet etter en vanlig hverdag, der de kan snakke og leke med venner og delta i klassen. Derfor har den norske oppstartsbedriften No Isolation sammen med designbyrået Snø laget en robot som kan delta på barnets vegne. Roboten – som heter AV1 – styres av barnet via en app og fungerer som barnets ambassadør.
   Juryen lot seg sjarmere av den lille roboten:
 «Juryen var til å begynne med litt uenige om AV1 så skummel ut, men den lille roboten sjarmerte oss etter hvert med sin genuine tilstedeværelse. AV1 skårer svært høyt på nyskaping, samfunn og økonomi og forener form og funksjon på en overraskende måte. Juryen mener at AV1 også kan ha et stort kommersielt potensial, også internasjonalt», står det i jurykjennelsen.
 
Dykker ned til 150 meter
Blueye Robotics, et selskap med utspring i NTNUs undervannsrobotikkmiljø, har sammen med EGGS Design konstruert en brukervennlig undervannsdrone. Den kan dykke ned til 150 meter og gjør det enkelt å observere og dele undervannsopplevelser med andre via en app på smarttelefonen.
   Juryen roser Blueye Robotics og EGGS Design for å ha skapt en enkel og helhetlig undervannsdrone:
   «Blueye Pioneer har som droner flest et marked for både profesjonelle og vanlige nysgjerrige brukere. Dette er et produkt som åpner opp et vell av bruksområder, fra inspeksjon av skip og undervannsinstallasjoner til ren undervannssafari. Det er nesten umulig å se på den uten å tenke at du ønsker deg en slik, og vår spådom er at dronen vil få berettiget oppmerksomhet når den lanseres i butikk», står det i jurykjennelsen.
 
Drone filmer skitriks
To skientusiaster som var lei av monotone videoer tatt med hjelmkamera, bestemte seg for å bygge en autonom drone som kunne følge og filme dem mens de sto ned fjellsiden. På sensommeren i år var The Staaker Company etter en møysommelig designprosess som tok tre år og 50 prototyper, endelig klare til å lansere det selvflygende kameraet Staaker1. For dette innovasjonsprosjektet har de mottatt DOGA-merket 2017.
   Juryen fremhevet hvordan utviklingen av Staaker1 er et resultat av et godt samarbeid mellom høyteknologi og design, og at designtankegangen er anvendt i alle steg av prosessen.
   «Dronen og fjernkontrollen danner en solid formgitt og velfungerende duo. Staaker1-teamet beviser at norsk innovasjon kan finne sin plass selv i et marked med enorm internasjonal konkurranse. Dette er et team og et produkt vi har tro på», står det i jurykjennelsen.

Kortreist laks i Oslo
Kan lakseoppdrett noensinne bli kortreist og bærekraftig? Ja, mener Anders Haagaas Grinde, og belønnes nå med DOGA-merket nykommer.
   Inspirert av grønne, urbane matauk har Grinde laget konseptet FISH. Dette beskriver et landbasert anlegg for lakseoppdrett som skal ligge på Grønlikaia i Oslo, i buffersonen mellom den planlagte fjordbyen og byens siste industrihavn.
   Anlegget inneholder alle produksjonsfaser, fra klekkeri til slakteri, og er skalert for å kunne tilfredsstille byens årlige konsum av laks.
   I sin vurdering skriver juryen at de virkelig håper prosjektet til Grinde kommer til å lykkes:
   «Her er det mange gode ting å trekke frem: besøkssenteret, som vil være med på å gjøre lakseproduksjon transparent og spennende, arkitekturen, som overbeviser i sin ambisjon om å bli en egen attraksjon, og den miljømessige dimensjonen med kortreist mat og smittefri produksjon. Dette er rett og slett overbevisende og veldig spennende», står det i jurykjennelsen.
 
Bro mellom politikere og folket
Da Arbeiderpartiet skulle utvikle nytt partiprogram, ønsket de forslag, ideer og erfaringer fra vanlige folk – ikke bare fra politikere og eksperter. Netlife designet derfor en enkel og brukervennlig nettløsning hvor folk kunne sende inn, dele og stemme på forslag i forkant av partiets landsmøte våren 2017.
   Juryen mener at Dittforslag.no er et flott eksempel på hvordan interaksjonsdesign kan brukes til å stimulere folk til å delta i demokratiske prosesser:
   «Løsningen har potensielt stor samfunnsmessig betydning, fordi den reduserer avstanden mellom politikere og innbyggere, og kan tjene som inspirasjon for andre partier som ønsker å løfte frem politikken sin og komme i kontakt med velgerne. Tjenesten er også superenkel å ta i bruk, visuelt tiltalende og leder brukeren gjennom prosessen på en konstruktiv og dialogorientert måte, der brukeren selv må reflektere over sine standpunkter på vei frem til forslag», står det i jurykjennelsen.
 
Løfter fram de beste
DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.
   – I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket, og så mange som 49 tilfredsstilte de høye kravene som juryen stiller. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser.
   Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

Kilde: Pressenytt      

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1