Tips redaksjonen
25.09.2014

Robolux-ventiler en del av Bürkerts ELEMENT-serie

Robolux multiport-ventiler sikrer kompakte prosesser, letter rengjøring og øker prosess-stabiliteten. Ventilene kan nå kombineres med kontrolltopper fra Bürkerts ELEMENT-serie, noe som gir en betydelig fleksibilitet ved desentralisert automasjon av hygieniske prosesser.

Hygieniske prosesser stiller høye krav til stabilitet og rengjøringsmuligheter av produksjonsutstyr. Disse kravene er spesielt høye i separasjonsprosesser, eller når renhet på mediet krever sterile prosessforhold. Blanding av forskjellige medier i næringsmiddelproduksjon, som fermentering, krever absolutt sterilitet. Vanlige utfordringer relatert til tankinstallasjoner i farmasøytiske og biotekniske anlegg kan reduseres ved å bruke Robolux multiport-ventiler og komplekse multiport-baserte manifolder fra Bürkert Fluid Control Systems. 

Fordeler
Basert på membranventil-teknologi kombinerer disse patenterte ventilene uavhengige doble prosessfunksjoner i én kropp, med én membran, og én aktuator. Den kompakte multiportventilen trenger ca. 40 prosent mindre plass enn en tradisjonell løsning og er mye enklere å sterilisere. Et lavt internvolum samt eliminering av dødvolum sørger for raskere rengjøring og med det en bedre prosesseffektivitet, i tillegg til et høyere utbytte fra prosessen. Den kompakte konstruksjonen reduserer installasjons- og vedlikeholdskostnader.  

Kombinasjon
Som del av et nytt aktuatorkonsept kan Robolux-ventilene nå kombineres med Bürkerts ELEMENT-kontrolltopper. Kombinasjonen av Robolux multiportventiler med ELEMENT-kontrolltopper åpner opp et vell av nye muligheter ved desentralisert automasjon av hygieniske prosesser. Integrering av alle nødvendige automatiske funksjoner i selve kontrollhodet gjør at ventilene i felt kan utstyres med nødvendige automasjonskomponenter som pilotventil, elektrisk tilbakemelding og optisk statusindikator. Ved å integrere en ASI som feltbus kan ytterligere fordeler oppnås. Alt som trengs for spenningstilførsel, tilbakemelding og kommunikasjon er en tolederkabel som via PLS-systemet kan håndtere opptil 62 ventiler. Innenfor rammene til et desentralisert automasjonskonsept vil kontrolltoppen, som en sentral enhet for de hygieniske prosessventilene, utføre all pneumatisk aktivering, tilbakemelding og diagnostiske funksjoner så vel som buskommunikasjon.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1