Tips redaksjonen
23.11.2015

Researchers Night skal gi ungdom en smak på realfag

Fredag 25. september samlet skoleelever på flere alderstrinn seg på Strømmen Storsenter for å bli inspirert av realfag og lære mer om forskning. Arrangementet Researchers Night, i regi av forskningsmiljøet på Kjeller, er en del av et EU-støttet prosjekt som foregår flere steder i Norge og Europa. Tema for årets prosjekt er mat.

Fjerde fredag i september er forskernes kveld og natt over hele Europa. I rundt 320 byer i over 30 land åpner forskere dørene til laboratoriene sine eller går ut på scener og gater og møter folk flest. Målet med Researchers Night er å skape begeistring og forståelse for forskning og realfag blant unge, noe EU setter høyt på prioriteringslisten. Ønsket er å vekke lysten og skape grobunn for flere forskerkarrierer i fremtiden.

13 medarrangører
Forskningsmiljøet på Kjeller, som er samlet i interesseorganisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm, står for ett av de største arrangementene av Researchers Night i Norge. Med seg på laget har de Norges Forskningsråd og Akershus Fylkeskommune.
   Fredag 25. september kl. 17.00 til 20.00 ble det sjette arrangementet på rad avholdt, denne gangen med Strømmen Storsenter som arena. Hit kom 13 medarrangører som representerte alt fra relevante lokalbedrifter til anerkjente forskningsinstitusjoner, som Forsvarets Forskningsinstitutt FFI, Høgskolen i Oslo og Akershus, Romerike Avfallsforedling, Norsk Hydrogenforum, Forskerfabrikken med flere. Disse ga informasjon, satte opp aktiviteter og små forskningsforsøk som de besøkende kunne ta del i.
   – Hensikten med prosjektet er å flytte forskningen ut til folk. Vise hva forskere jobber med til daglig, og hvilke resultater vi ser vi fra forskning i hverdagen. Det er andre gangen vi arrangerer på Strømmen Storsenter, som også står for bevertning under arrangementet. Selv om vårt hovedfokus er elever i ungdomsskole og de videregående skoletrinnene, er dette åpent og gratis for alle, sa Berit Kjeldseth Arntzen, prosjektleder for Researchers Night.

Tema mat
Årets tema var mat, og i dette ligger hva det er mulig å spise, sammensetning av mat, hvordan man utvikler sunn mat og ikke minst nok mat. På kjøkkenet var alle kjemikere, og derfor ble det demonstrert noen kjemitriks som kunne gjøre både brød, biff og sauser mer velsmakende. Man kunne også smake mat produsert av computere.

Aktiviteter av teknisk art
Men det var også aktiviteter av mer teknisk art, som roboter, spesialkamera og modellbiler. 
   – Det er en viktig oppgave å lære dagens ungdom realfag og samtidig gjøre dem interesserte i teknologi og utvikling. Vi kommer til å trenge mange klare forskerhoder i Norge i fremtiden. Vi ser derfor på det som svært positivt at Strømmen Storsenter kan være arena for Researchers Night, sa senterdirektør i Strømmen Storsenter, Per Kristian Trøen.

Styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm og ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, stod for den offisielle åpningen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1