Meny
13.06.2016

Rekordoppstart for næringsklyngen Water Valley

Stor deltakelse på stiftelsesmøtet 12. april. Organisasjonen starter med 28 medlemmer.

Næringsklyngen Water Valley har samlet mye interesse etter kraftsats med konferanse i Vikersundbakken under verdenscupen i skiflyging 12. februar. To måneder senere, på stiftelsesdagen 12. april, kunne interesseorganisasjonen for vannkraft bokføre rekordmange medlemmer. 28 bedrifter, en høyskole og organisasjoner tegnet medlemskap under stiftelsesmøtet hos advokatfirma Deloitte i elvebyen Drammen. Til sammenligning hadde Norges største næringsklynge, Subsea Valley, 18 medlemmer ved utgangen av det første driftsåret.

Høster av tidligere suksess
Stiftelsesmøtet i Water Valley samlet nærmere 60 representanter fra næringsliv, høyskole og organisasjoner. Etter to måneders aktiv jobbing med vedtekter, strategier, organisering og rekruttering kunne interimsstyret presentere et solid grunnlag for oppstart av interesseorganisasjonen.
   – Mye av grunnlaget er hentet fra suksessen med Subsea Valley, som utviklet seg til å bli Norges største næringsklynge, sa TESS-eier Erik Jølberg da han raskt presenterte interimsstyrets arbeid. – Men vi skal vokse raskere, la han til.

Raskt og effektivt
Vedtektene og strategiplanen ble vedtatt uten diskusjon. I midlertid var det ønske fra medlemsbedrifter i Telemark om styreplass for å bedre rekrutteringen fra fylket, men stiftelsesmøtet ville ha en ledig styreplass i påvente av en større aktør, som Statkraft.
Det nyvalgte styret i næringsklyngen Water Valley ledes av Trond Østgaard fra Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN).
   Styrets medlemmer er Erik Jølberg fra TESS med Tomas Elton Haug som personlig vara, Pål Skjæggestad fra Energiselskapet Buskerud (EB), Morten C. Melaaen fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) med Trond Østgaard som vara og Arve Syvertsen fra Powertech. Albert Kr. Hæhre er valgt inn som varamedlem.

Ambisiøst formål
Med en oljebransje på lavgir og klimaavtalen som rettesnor legger næringsklyngen Water Valley lista høyt. Formålet er enkelt og greit: Water Valley skal være verdens ledende engineerings- og teknologiklynge innenfor vannkraft.
   – Noen av de nære oppgavene er å få fart på vannkraften i Norge. Både opprusting og ny teknologi kan utløse et stor potensial. Det skaper arbeidsplasser og faser ut eldre løsninger som er lite miljøvennlige. Samtidig kan ledige ingeniører fra oljebransjen bidra til et teknologiløft for vannkraftmiljøet, var noe av budskapet fra Erik Jølberg, TESS, da han kort fortalte om bakgrunnen for det initiativet som ble tatt sammen med Albert Kr. Hæhre.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no