Tips redaksjonen
27.03.2014

Regjeringen vil ha ny maritim politikk

Nærings- og skipsfartsminister Monica Mæland (H) lover en bred gjennomgang av hele den norske maritime politikken.

– Mange innenfor skipsfartsnæringen ønsker seg en ny stortingsmelding om skipsfartens framtidige vilkår. Etter mitt syn er innhold viktigere enn form. Vi har ennå ikke bestemt oss for hvilket dokument vi skal lage. Men representanter fra næringen skal bli bredt representert i utvalget som skal jobbe med dette.
  Nærings- og skipsfartsminister Monica Mæland sa dette under åpningen av Haugesund-konferansen 3. februar.
  Men før skipsfartsministeren for alvor vil sette i gang arbeidet med å utforme en ny skipsfartspolitikk, skal et eget utvalg gå gjennom fartsområdene der flagget til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) kan benyttes, og hvilke grupper av norske sjøfolk som skal være omfattet av nettolønnsordningen.

Nettolønn og NIS
I dag kan NIS-flagg ikke uten videre benyttes i nærskipsfart mellom norske havner og heller ikke på norsk sokkel.
  Det største regjeringspartiet, Høyre, sa før valget at de ville åpne for bruk av NIS-flagg på disse områdene. Dette slåss sjømannsorganisasjonene iherdig imot og frykter at antall sjøfolk på norske skip dermed vil bli dramatisk redusert.
  – Er målet med gjennomgangen av reglene for bruken av NIS at dette flagget skal kunne tas i bruk på kysten og på sokkelen?
  – Jeg vil ikke legge noen føringer på utvalget som skal vurdere alle sider av dette. Men utviklingen er bekymringsfull, sa Mæland. Hun vister til at norske rederiers bruk av norsk flagg har gått sterkt tilbake.  – For ti år siden hadde om lag 60 prosent av alle norskeide skip norsk flagg. I dag er vi nede på omlag 40 prosent, sa Mæland.

For få unge sjøfolk
Hun sa videre at regjeringen også vil arbeide med lovfesting av nettolønnsordningen. Denne ordningen innebærer statlig refusjon til rederiene av skatter og avgifter når man ansetter norske sjøfolk.
  Skipsfartsministeren var i sitt foredrag til Haugesund-konferansen også opptatt av sviktende rekruttering til maritime yrker. Behovet for nye sjøfolk er 10 000 fram til 2020, mens tilgangen fra utdanningsinstitusjonene er 5000. Bare riggnæringen alene trenger å rekruttere 3000 medarbeidere til sjøs.
  – Vi må gjøre nye tiltak overfor utdanningen og kompetansebyggingen. Blant annet må fagskolene styrkes, og lærlingtilskuddet må økes, sa nærings- og skipsfartsminister Monica Mæland.

Kilde: Førde Media

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1