Tips redaksjonen
11.04.2016

Referansegruppen for SETT – et pedagogisk dream team

På kort tid har SETT, Skandinavias største fagkonferanse og messe innenfor moderne og innovativ læring, blitt en stor suksess i Sverige. Nå etableres SETT i Norge sammen med Utdanningsforbundet. SETT retter seg mot lærere og skoleledere på alle nivåer. 

Nylig var flere lærere med solid kompetanse og erfaring med digitalisering samlet i Oslo til et idémøte om årets konferanseprogram.
   I møtet ble det blant annet brukt tid på å diskutere og definere hva moderne og innovativ læring er. Spørsmål som ble tatt opp til diskusjon, var hvordan utvikler vi barn og elevers ferdigheter slik at de er best mulig rustet for framtiden? Hvordan kan vi utvikle profesjonelle læringsarenaer. Hvordan endres lærerrollen når skolen digitaliseres? Hvordan få til økt elevmedvirkning i en digitalisert skolehverdag? Spørsmål om lekens og kreativitetens betydning i en digitalisert tid ble også løftet fram av flere.

Referansegruppen
 – Referansegruppen består av erfarne pedagoger som er pionerer innenfor utprøving og innovasjon i klasserommet. Stemningen er til å ta og føle på når disse kreative ildsjelene oppholder seg i samme rom, sier en av deltakerne Øystein Imsen.
   Referansegruppens diskusjoner resulterte i tre tematiske områder som vil gjennomsyre programmet og gå som en rød tråd gjennom alt innholdet på SETT. Årets tema er Post IT - Lærere 2.0, Dette funker for meg og Lek, utforsking og læring.
   SETT arrangeres den 28.–29. november 2016 på Norges Varemesse på Lillestrøm. Konferansen arrangeres av Easyfairs og Rektorsakademien Utveckling (RAU) i samarbeid med Utdanningsforbundet. Mer info finner du her: www.settdagene.no
 
Årets tema: Post IT - Lærere 2.0
Når vi ikke lenger trenger å snakke om hvilke verktøy vi skal ha i klasserommet, kan vi heller fokusere på den pedagogiske utviklingen som vi ønsker skal finne sted, og hva slags samfunnsborgere vi vil forme for fremtiden. Digitaliseringen gjennomsyrer allerede hele samfunnet. Hvordan kan skolen på best mulig måte forberede elevene på det ventende arbeidsmarkedet? Hva skjer med lærerrollen når informasjon enkelt kan googles frem? Hvordan kan vi legge til rette for at elevene gjennom undervisningen utvikler ferdigheter som gjør dem kreative, selvstendige og ansvarsfulle?
   Dette sporet skal blant annet handle om fagovergripende kompetanser, elevene som aktive og delaktige i sin egen læreprosess, hva en pedagogikk som inkluderer elevenes egen nysgjerrighet og interesser, betyr for læringsutbyttet, å utvikle ferdigheter for det 21. århundre, digital kompetanse som en del av den vanlige undervisningen, hvordan endringer i det fysiske læringsmiljøet kan stimulere læringen og å integrere nye medier som spill og sosiale medier, f.eks. spill i skolehverdagen.

Dette funker for meg
Det er ikke lett å vite hvor man skal begynne når man skal modernisere undervisningen. Det er en jungel der ute med ulike apper, læringsplattformer og andre digitale ressurser. Hva er det som faktisk hjelper elevene til å lære? I dette sporet møter man lærere som deler sine egne suksessfaktorer for hva som funker for dem i klasserommet. Det kan handle om hvordan du bruker ulike ressurser for vurdering eller språkutvikling, å lære med spill, digital fortelling innenfor ulike emner, eller hvordan man kan bruke digitale plattformer for å la elevene arbeide sammen og presentere et innhold. Målet er at man skal ha en verktøykasse full av konkrete metoder og ressurser som man kan teste umiddelbart når man kommer tilbake til skolen, uansett hvilket fag man underviser i.

Lek, utforsking og læring
Hvordan kan vi gjøre barnehagen til en plass for barnas stemmer, en plass der de kan oppdage, utforske og skape relasjoner? Barnas digitale hverdag er en skattekiste for lek, utforsking og læring. Barnehagen må også forberede barna på livet etter barnehagen ved å gi dem gryende erfaringer og refleksjoner rundt kildekritikk og hvordan de kan kommunisere, skape og være kreative med digitale metoder. I dette sporet finner man både inspirasjon og mulighet til å prøve hvordan den digitale verdenen kan være et fantastisk hjelpemiddel for å stimulere barns fantasi, men også hvordan man på en pedagogisk måte kan snakke med barn om Internett eller utvikle egen måte å dokumentere arbeidet på.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1