Tips redaksjonen
27.05.2014

Reduserer kostnader og bidrar til vekst

Så langt har det mobile ordresystemet SpeedyCraft og den automatiske elektroniske kjøreboken ViaTracks fra Devinco AS fungert meget bra. Tilbakemeldingene fra våre energimontører er at systemene forenkler deres hverdag, sier nettdirektør Tom Knutsen i VOKKS Nett AS.

VOKKS Nett tok i bruk systemene fra Devinco AS 1. mars 2013 i forbindelse med overgangen til nytt økonomisystem fra Unit4 Agresso. – Tidligere benyttet vi to systemer som var gått ut på dato. Målet var å få på plass ett forretningssystem for konsernet og et mobilt ordresystem for datterselskapene. Det ble sendt ut forespørsel til fire leverandører der ERP-leverandøren og Devinco gikk av med seieren, forteller Knutsen.

Kommunalt eid
VOKKS AS er morselskapet i et konsern med datterselskapene VOKKS Nett, VOKKS Kraft og VOKKS Installasjon.  Nett står for distribusjon av elektrisk kraft i selskapets konsesjonsområde. VOKKS Kraft driver med produksjon av elektrisk kraft i lokale småkraftverk samt kraftomsetning. Installasjon er spesialist på sterk og svakstrøm. VOKKS AS er eid av kommunene Nordre Land og Etnedal med hovedkontor på Dokka i Nordre Land. Konsernet har til sammen 90 ansatte hvorav 50 er i Nett, 30 i Installasjon, 10 i VOKKS Kraft i tillegg til konsernsjef (daglig leder). 

Evaluering
VOKKS NETT brukte lang tid på å evaluere SpeedyCraft som mobilt ordresystem.  – Vi kontaktet flere brukere som var entydig positiv til løsningen. Dette kombinert med produktets egenskaper og brukervennlighet, var avgjørende for vårt valg, sier Knutsen. Han kan fortelle at SpeedyCraft har forbedret arbeidsflyten og redusert behovet for manuelle arbeidsoperasjoner. – Rapportering, materiellhåndtering og fakturering skjer nå elektronisk. 

Konsernpolicy
Vi kunne valgt systemene fra Devinco alene, men konsernpolicyen var at løsningene skulle være en del av ett forretningssystem. ERP-leverandøren var avtalepartner i løsningsvalg, sier Knutsen. Han forteller at Nett og øvrige selskaper i VOKKS har hatt et meget godt forhold til Devinco i hele prosjekt- og implementeringsfasen. 

Integrerbart
Både SpeedyCraft og ViaTracks er integrerbart mot alle kjente forretningssystemer i markedet. Årsaken er at vi har et standard integrasjonsgrensesnitt, som brukes mot alle ERP-systemer. Dette er en hyllevareløsning som ikke krever utvikling ved installasjon. Funksjonaliteten slås av og på etter kundens ønsker, sier produktsjef Ole Jørgen Ørsnes i Devinco AS. Han legger til at selskapet lever av å tilby integrasjon mot alle typer forretningssystemer. 

Mellomstort nettselskap
Vannkraft er en ren og fornybare energikilde. – Vannkraftsoverskuddet eksporteres til utlandet, mens vi importerer strøm i tilfelle regn- og snømangel, sier Knutsen.  Han legger til at VOKKS Nett AS er en mellomstort norsk nettaktør. – Ut fra NVEs inntektsrammer er vi det 35. største selskapet her til lands. Nettselskapet omsetter for nærmere 100 millioner og konsernet for 200 millioner, sier Knutsen, som forteller at virksomheten er en hjørnesteinsbedrift i lokalområdet. – Vi er netteier i Nordre Land, Søndre Land, Etnedal og deler av Gjøvik kommune. Nyverdi på våre anlegg er på 1 milliard kroner.  I et normalt driftsår produserer vi 75GWh, som blir forbrukt i området til VOKKS. 

Felles prosjekt
Knutsen var prosjektleder både for Nett og Installasjon i forbindelse med innføringen av forretningssystem og mobilt ordresystem.  – For konsernet var dette et felles prosjekt der målet var å få til en sømløs integrasjon. Vi har lagt ned betydelige egenressurser for å få løsningene til å spille på lag. VOKKS er i tet med bruk av mobilt ordresystem for registrering av time- og materiellforbruk. Vår prosjektmedarbeider Øyvind Slethei har bidratt med løsningstilpassinger for Nett og Installasjon.

Arbeidsordresystem
Alle arbeidsoperasjoner hos Installasjon og Nett administreres gjennom SpeedyCraft med jobbeskrivelse og teknisk underlag til hver montør. De følger opp arbeidsordren og skriver inn timeforbruket på sine nettbrett. Materiellhåndtering og varemottak skjer også gjennom systemet. Alt av materiell bestilles via nettbutikk eller telefon. Montørene håndterer også varemottak via SpeedyCraft.  De kvitterer for mottatt materiell og administrerer ordren til den er ferdig utført. Det som ikke forbrukes av utstyr legges tilbake på lageret. All lagerhåndtering skjer gjennom systemet, sier Knutsen. Han legger til at systemet er spesialdesignet for feltbruk med bruk av nettbrett.  

Elektronisk kjørebok
– Før Nett og Installasjon tok i bruk den elektroniske kjøreboka ViaTracks, benyttet vi et frittstående system, som ikke hadde noen tilknytning mot ordresystemet.  Fordelene med ViaTracks er at vi kan legge riktig kjøredistanse direkte inn på arbeidsordre og faktura. Dette vil på sikt spare oss for flere hundre tusen kroner årlig, sier Knutsen. Han forteller at bruken av systemet forenkler dokumentasjon av all kjøring mot skattemyndighetene. Hos Installasjon er ViaTracks direkte linket opp mot SpeedyCraft med koblinger inn i forretningssystemet. 

Sømløs hverdag
Knutsen håper flere nettselskaper tar i bruk tilsvarende løsninger fra Devinco. – Da får vi en felles løsning som forenkler arbeidet med å videreutvikle systemet. SpeedyCraft og ViaTracks har åpnet en ny verden for oss og bidratt til å effektivisere virksomheten og skapt større lønnsomhet. Vi har gått bort fra manuelle rutiner og over til elektroniske systemer som gjør hverdagen sømløs, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1