Tips redaksjonen
08.12.2017

Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon

Byggsektoren i Norge står for store klimagassutslipp. Økt bruk av trefiberisolasjon i bygg og boliger bidrar til å redusere utslippene av CO2.

I følge Statsbygg står verdens byggsektor for mer enn 1/3 av de globale klimagassutslippene. Miljøeffekten er stor ved å velge trefiberisolasjon til bygg og boliger fremfor annen isolasjon. I en ny bolig på 250 kvadratmeter kan klimagassreduksjonen bli ca. 11 tonn CO2. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 5–6 biler i Norge (norsk gjennomsnittsbil og kjørelengde). Beregningene utført av Civitas ble presentert i sin helhet på bransjemessen Bygg Reis Deg på Lillestrøm i oktober.
   – Dette viser at trefiberisolasjon er et lavterskelvalg for hvordan hver enkelt boligbygger kan bidra til å nå målene som regjerningen har satt for reduksjon av klimautslipp, sier administrerende direktør i Hunton Fiber AS, Arne Jebsen.

Investerer 220 millioner
Hunton investerer 220 millioner kroner i å bygge ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik. Fabrikken vil stå klar i 2018 og vil produsere isolasjon basert på kortreist treflis, som er et restprodukt fra trelastproduksjonen. Med utgangspunkt i dette har Hunton bedt Civitas studere CO2-besparelsene ved å bruke den naturlige isolasjonen i vegger, gulv og tak.
   Trær tar opp og lagrer karbon når de vokser. Et 70 år gammelt grantre inneholder ca. 1180 kg karbon som tilsvarer 4300 kg CO2. Først når treet dør og råtner slippes CO2 gradvis ut igjen.
   Brukes treet til trefiberisolasjon og andre produkter, fortsetter lagringen. Beregningene til Civitas viser at trefiberisolasjon lagrer vesentlig mer karbon enn det som slippes ut ved produksjonen. Dette i motsetning til andre isolasjonsmaterialer som bare medfører utslipp i råvareutvinning og produksjon. I beregningene er utvinning av råmaterialer, frakt til fabrikken og bearbeiding på fabrikken tatt med.

Eget kretsløp
– Civitas slår fast at trefiberisolasjon bidrar til å redusere CO2-utslipp på lik linje med trær og er dermed et viktig bidrag til å begrense mengden av CO2 i atmosfæren. Trefiberisolasjon har sitt eget kretsløp fordi det kan ombrukes og materialgjenvinnes flere ganger til nye produkter som fortsetter å lagre karbonet. Når kretsløpet til slutt avsluttes, kan isolasjonen brennes som en fornybar energikilde og erstatte fossil olje og gass, sier Jebsen.
   Når trefiberisolasjonen til slutt brennes, slippes det ut om lag like mye CO2 som opprinnelig var bundet i produktet. Levetiden til isolasjonen er imidlertid minst 60 år, og med ombruk og materialgjenvinning vil karbonet lagres vesentlig lenger. I mellomtiden er nye trær plantet på hugstarealene, vokst og bundet ytterligere karbonmengder. Dette sikrer at karbon lagres på nytt og på nytt i fornybare sykluser. De totale karbonlagrene i skog og produkter øker og CO2 er fjernet fra atmosfæren.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1