Tips redaksjonen
20.10.2015

Raskere og smartere lageroperasjoner i Mediq Norge

– Log:nett har effektivisert våre lageroperasjoner sammenliknet med vårt gamle transportadministrative systemer, som var gått ut på dato.  I 1 1/2 år har vi benyttet det nye systemet uten nedetid, sier logistikksjef Morten Sundby og leder for ekspedisjon utgående gods, Stian Henriksen i Mediq Norge.

Mediq Norge er totalleverandør av helsemateriell til norsk helsevesen. Selskapet omsetter for ca. 600 millioner kroner i året. Kundene er bl.a. sykehus, syke- og aldershjem, leger, tannleger og bandasjister. Selskapet har også leveranser til Forsvaret. – I tillegg er vi sterke på direkteleveranser av blåresepter til privatpersoner. Årlig utgjør det ca. 160 millioner kroner av omsetningen, sier Sundby.

Internasjonalt konsern
Mediq Norge er en del av et stort internasjonalt konsern som styres fra Utrecht i Nederland. – Fra gammelt av het selskapet Apotekernes Fellesinnkjøp, som ble etablert i 1913, og som var eid av norske apotekere. I 1990 ble det kjøpt opp av Norsk Medisinaldepot (NMD), som var eier frem til 1997. Da ble det en del av det nederlandske legemiddelfirmaet OPG, som senere endret navn til Mediq.

Velfungerende system
For 1 1/2 år siden bestemte Mediq seg for å gå til anskaffelse av det modulbaserte TMS-systemet Log:nett fra Transportnett.
   – Vårt gamle TMS-system var gått ut på dato og tilfredsstilte ikke lenger våre krav. Derfor var vi på leting etter et nytt og velfungerende system. Vi sjekket flere løsninger på markedet. Etter en nøye evaluering, der funksjonalitet og pris spilte en medvirkende årsak, ble Transportnett foretrukket. – Overgangen fra vårt gamle TMS-system til Log:nett har vært som natt og dag når det gjelder sporbarhet, fleksibilitet, kontroll på antall sendinger og statistikkutkjøring. Vi kan nå arbeide smartere og raskere uten at det går ut over kvaliteten på arbeidsoppdrag, sier Sundby og Henriksen.

Sporbarhet
– TMS-løsningen Log:nett fra Transportnett inneholder bl.a. sporbarhet på interne og eksterne transportsendinger. – Her er det en direkte link fra Log:nett til transport- og logistikkaktørene DB Schenker og Bring. Hver måned kjører vi ut statistikker på interne sendinger og ruter ut fra kilo og kolli. Vi bruker også håndholdte terminaler (PDA’er) slik at vi hele tiden har oversikt om hvor sendingene befinner seg. Det er bare transportørene som benytter PDA’ene til å melde sendinger og kolli inn og ut av bil. Når kunden etterlyser godset, har logistikkavdelingen og kundesenteret full oversikt over hvor det befinner seg geografisk ut fra loggpunkter i verdikjeden. Alle håndholdte terminaler har innebygd GPS-funksjonalitet. Når kunden mottar godset, signerer han for mottatt i displayet. I tilfelle brekkasje skriver sjåførene en kommentar i tastaturet som legges ved fakturagrunnlaget, sier Sundby og Henriksen.

Tidsbesparelser
Log:nett gjør kundeservicen mindre logistikkavhengig. – Når kunden logger seg inn i systemet, kan han sjekke status og få rask tilbakemelding på henvendelsen. Med det forrige TMS-systemet måtte kundeservice enten ringe eller sende mail for å spore opp ordren. Nå kan de selv sjekke hvor pakken befinner seg og samtidig få full historikk. For våre logistikkoperatører er det en betydelig besparelse, samtidig som kundesenteret slipper å bli nedringt i tide og utide, sier Sundby og Henriksen. De kan fortelle at 18 personer på kundeservice og 16 plukkere på lager bruker i dag Log:nett.

Ruteoppsett
– Hvordan brukes Log:nett i forbindelse med ruteoppsett for transportører som har kjøreoppdrag til sine sluttkunder?
    – Vi har ca. 12 000 kunder. Hver av dem har sin fast rute, som er knyttet opp mot en transportør. Systemet styrer automatisk hvilken transportør og kjørerute den enkelte ordre skal inn på med tilgjengelig kundeinformasjon i bunn. Når plukklistene bekreftes i ERP-systemet, går det automatisk en melding til Log:nett som avgir melding om antall kolli, volum og kunde. Deretter logges og opprettes det en sending i systemet som lagres på ruta til hver enkelt kunde, forteller Sundby og Henriksen.

Halvautomatisk lager
Lageret til Mediq på Kløfta er halvautomatisk med strekkodehåndtering i varemottak. Det benyttes EAN- og GTIN-koder på varer som kommer inn på lageret. – Mediq har startet et prosjekt der selskapet i løpet av juni neste år skal gå over til SAPs ERP-system, sier Sundby og Henriksen. – Det vil effektivisere plukkoperasjoner og vareforflytninger.
   Det er Mediq-konsernet som har valgt SAP som selskapets ERP-leverandør.

Videreføring av Transportnett
– Er det aktuelt å videreføre bruken av Log:nett med SAP på laget?
   – Som bruker ønsker vi å videreføre bruken av Log:nett når konsernet velger et felles ERP-system fra SAP. Vi har diskutert dette med dem, men ennå er det ikke bestemt om Norge og eventuelt andre land vil benytte Log:nett i fremtiden. Dette er en beslutning som konsernet vil ta. Men når det er sagt, vil vi ut fra våre brukeropplevelser drive aktiv påvirkning for å videreføre bruken av Log:nett, sier Sundby og Henriksen.

Effektiviserer logistikkprosessene
Daglig leverer Mediq Norge blåreseptpreparater til privatkunder. HELFO krever signatur med blokkbokstaver og signatur fra kundene på A-4- ark. Listene leveres manuelt og ikke elektronisk til HELFO.
   – Til hver eneste rute må vi skrive ut lister som sjåførene tar med seg i bilen. Disse må kundene signere manuelt. Listene leveres oss ferdig utfylt dagen derpå. I det gamle TMS-systemet var dette en komplisert prosess. Med opptil 600 daglige sendinger måtte vi tidligere forholde oss til et større antall A4-ark. Med Log:nett kan vi sortere hver rute på adresser, kolli og interne referansekoder før listene skrives ut. Dette har redusert tidsforbruket med 10 til 15 prosent på manuelle operasjoner for ordrestyrer, avslutter Sundby og Henriksen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1