Tips redaksjonen
04.01.2016

Rapport fra årets ByggEnergi

Onsdag 4. november ble årets ByggEnergi avholdt på Hamar. I tillegg til spennende innlegg om signalbygg i regionen og finansieringsmuligheter i grønne bygg fikk deltakerne omvisning i Innlandets første BREEAM-NOR-bygg. De fikk dessuten vite hvorfor eiendomsutvikler Arthur Buchardt mener at treindustrien i Norge er mer opptatt av saging enn av salg.

Maren Kyllingstad, styreleder i Energiråd Innlandet, og Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet, ønsket velkommen. Kyllingstad presenterte arbeidet som Energiråd Innlandet og andre har gjort innenfor bærekraftige bygg i regionen. Hun la vekt på viktigheten av en møteplass med dette som fokus.
   Skinstad var enig og mente at i tiden framover vil det bli viktig å gjøre de riktige valgene. – Vi må heve blikket, tenke framover, og gjøre noen vanskelige valg rundt byggene vi har i dag, mente han.

Finansieringsmuligheter for klimavennlige bygg
Det finnes mange muligheter for å finansiere innovative prosjekter for klimavennlige bygg i kommuner. Prosjektleder Alf Kristian Enger fra Regionrådet i Sør-Østerdal kunne fortelle om noen av disse.
   – Vi ser effekten av energisparekontrakter i vår region og er på riktig vei mot å nå energibesparelser som er lovt av entreprenøren, sa han. Enger kunne også fortelle om gode erfaringer med EU-prosjekter, som bidro til å sette kraft bak de lokale ENØK-prosjektene.
   Deltakerne fikk også god innføring i Enovas støtteordninger for bygg og eiendom fra Jan P. Amundal. Enova støtter prosjekter knyttet til eksisterende bygningsmasse, varmesentraler og til nybygg med innovative løsninger for å nevne noen eksempler.

– Mer saging enn salg
Arthur Buchardt er både en kjent eiendomsutvikler og tidligere brumunddøl. Han var veldig tydelig på at investeringer i bygg må ha konkrete mål fra starten og må gjennomføres med et godt samarbeidsforhold mellom menneskene som er involvert. I tillegg bør det velges kortreiste, naturlige og bærekraftige materialer.
   Buchardt var opptatt av at det var liten respons da han lanserte planene rundt verdens høyeste trehus på Strandsaga i Ringsaker og påsto at treindustrien i Norge er mer opptatt av saging og høvling enn av salg. Han mener det er forbedringspotensial innenfor både denne industrien og i byggebransjen generelt for å komme fram til de gode og langsiktige byggløsningene.

Spennende signalbygg i regionen
Det har vært mye snakk om nullenergibygg og bruken av klimavennlige løsninger i bygg og materialer for å redusere klimafotavtrykk. Statsbygg har som ambisjon å bygge Norges mest klimavennlig bygg på Campus Evenstad.
   Inger-Johanne Tollaas beskrev prosessen rundt dette bygget og var tydelig på at hårete klimamål krever grundig kartlegging av klimagassregnskap i alle forhold knyttet til byggets levetid.
   Deltakerne fikk også presentert Innlandets første BREEAM-NOR-bygg med «very Good»-karakter av Tron Sanderud, administrerende direktør i Utstillingsplassen Eiendom. Han la ikke skjul på at et bygg med såpass strenge miljøkrav kan være dyrere å bygge og fører til en mer omfattende byggeprosess enn andre hus. Samtidig la han vekt på at de store energibesparelsene bidro til god driftsøkonomi for bygget, og at kvalitet og miljøprofil var et viktig salgsargument.
   Dagen ble avsluttet med en interessant omvisning i nettopp dette kontorbygget på Utstillingsplassen med engasjerte omvisere som viste alt fra graffitikunsten i trappegangen til det tekniske varmeanlegget i kjelleren.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1