Tips redaksjonen
20.10.2015

Radonbrønnene til Radonkompetanse AS har fått SINTEF-godkjenning

Radonkompetanse AS har nå fått SINTEF-godkjenning på produktet Rad X radon og fuktsperrepakken. I tillegg til selve membranen har også tilbehørsproduktene Rad S200 og Rad S500 samt radonlokket fått egen godkjenning.

Egen godkjenning for radonsumper
– SINTEF gjennomfører egen godkjenning for radonbrønner med tilbehør da dette ikke inngår i selve godkjenningen til membranene. Det er en omfattende og svært kostbar jobb å få brønnene godkjent, men våre kunder ønsker den høyeste kvaliteten på sine produkter, og derfor har vi tatt kostnaden det er å få dette gjort. Dette styrker hele «pakken» vi leverer sier Espen Øvstebø, salgssjef i Radonkompetanse AS.

Egenutviklet og norskproduserte brønner
De godkjente brønnene har Radonkompetanse AS selv utviklet. Rad S200 er et nytt tilskudd til den eksisterende brønnen, Rad S 500, som har vært på markedet i flere år.
   Rad S200 er en ny, enkel brønn som dekker grunnflate inntil 200 m2 og vil kunne brukes både på nybygg og på eksisterende hus for utventilering av husgrunner.
   – Vi har investert dyrt i nye former og verktøy for å kunne produsere brønnene lokalt og til svært gunstige priser. Vi regner med å senke prisen på markedet for godkjente brønner med over 50 prosent med disse nye godkjente produktene sier Espen Øvstebø.

Utvider bedriften
Radonkompetanse AS som har spesialisert seg på radonsikring av nybygg, har hatt en solid økning i omsetningen første halvår av 2015 og har styrket organisasjonen med ny salgssjef. Espen Øvstebø kommer fra Gilje Tre AS der han var selger. Han vil videreutvikle forhandlernettet og samtidig styrke varemerket Rad X.

Levert i Norge i flere år
Radonkompetanse AS har siden 2002 levert produkter for sikring av radon i nye bygg. I årene etter 2002 var det Radonkompetanse AS som introduserte mange av produktene som i dag er påkrevd på nye bygg.
   I 2010 overtok Arne Kenneth Øvstebø aksjene i Radonkompetanse AS etter at Leif Terje Larsen gikk av med pensjon. Øvstebø sier: – Vi blir nå enda mer komplett for våre kunder på radonsikring i Norge med denne siste SINTEF-godkjenningen. Det som skiller oss fra tilsvarende konkurrenter, er at vi ikke har noen fordyrende ledd og organisasjon. Dette gir oss et konkurransefortrinn. Vi er best på pris i forhold til det produktet vi har, med høy kvalitet som og er godt dokumentert.

Lang erfaring
– Radonkompetanse er et veletablert firma, og vi har over 15 års erfaring fra bransjen, sier Øvstebø. – Hovedkontoret ligger i Sandnes, og selskapet har forhandlere og samarbeidspartnere i både inn- og utland. Vi satser utelukkende på å knytte til oss produsenter i det øverste sjiktet, og sammen med vår erfaring skal kundene føle seg trygge på våre leveranser.

Utfordrende markedssituasjon
– Til tross for en utfordrende markedssituasjon, skjerpet konkurranse og antatt lavere marginer i fremtiden forventer jeg at vi skal øke vår markedsandel. Vi følger opp kunden slik at han blir 100 prosent fornøyd. Den beste markedsføringen er når kundene snakker med hverandre om våre produkter som de er fornøyd med, sier Øvstebø.

Satser på fremtiden
Vi vil fortsette å investere i fremtidig vekst og satser videre på nye produkter, personellutvikling og andre strategiske vekstområder, sier Øvstebø. Vi er en solid og respektert leverandør i bransjen, og denne posisjonen ønsker vi å styrke fremover. Som de fleste har fått med seg, fokuseres det stort på radonsikring i Norge, og vi er aktivt med på dette, avslutter Øvstebø.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1