Tips redaksjonen
31.08.2015

Radikal reduksjon av energibruk i bygninger

Treoverflater og smarte teknologier gir holistisk kontroll av innemiljø og energisparing i bygg.

Treteknisk deltar i ett nytt forskningsprosjektet på bruk av tre og smarte teknologier. Prosjektet HOlistic Monitoring of Indoor Environment (HOME) ønsker å svare på spørsmålet: Hvordan kan energibruk i bygninger radikalt reduseres gjennom bruk av raskt responderende teknologi og materialer?
   I prosjektet HOME utvikles og testes avansert teknologi for energisparing gjennom smart styring av innemiljøet. Formålet er en lokal kontroll på romnivå. Det nyttes hurtig reagerende materialer og teknologier i kombinasjon med et helhetlig kontrollsystem. Ideen med hurtig reagerende materialer realiseres ved bruk av hygroskopiske byggematerialer (her trepaneler). Tre kan absorbere fuktighet med den følgen at temperaturen øker (latent varme). Dette vil muliggjøre hurtige temperaturendringer, som kan kobles mot beboerens tilstedeværelse. Da kan temperaturen i bygget senkes. Ventilasjonskravet kan også reduseres fordi luftens fuktinnhold jevnes ut. Det intelligente styringssystemet vil gjøre beboeren mer bevisst på energibruk i bygget. En interessant mulighet i HOME er samspillet av smarte vinduer som ved behov kan begrense solinnstrålingen. Varmen som overføres gjennom glasset, kan tørke ut trepaneler lokalt og bidra til mer et stabilt og komfortabelt innemiljø uten bruk av annen tilført energi.
   I prosjektet vil man kombinere kompetanse innenfor treteknologi, nanoteknologi (smarte vinduer), IKT (sensor- og kontrollsystemer) og arkitektur/bygningsfysikk. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NTNU og Institutt for energiteknikk (IFE).

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1