Tips redaksjonen
20.10.2015

ROCKWOOL isolasjon løser de arktiske utfordringene på unikt byggeprosjekt ved 79 grader nord.

Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard er i ferd med å reise seg. Observatoriet, som skal inngå i et verdensomspennende forskningsnettverk, skal bl. a. bidra til en mer nøyaktig klimaovervåking og er det nordligste observatoriet i verden.

Utbyggingen består totalt av tre bygninger: Stasjonsbygget, SLR-bygget og Gravimeterbygget samt en rekke fundamenter for antenner og annet teknisk utstyr. For å kunne bevege seg mellom bygningene i de arktiske vinterstormene er det konstruert+ innebygde gangbroforbindelser mellom dem.

På pæler
Byggenes utforming har vært gjenstand for en rekke analyser for å få til en optimal løsning med tanke på det værharde og barske klimaet. Det er et mål å gi anlegget en form som hindrer at snøen fonner seg foran inngangspartier, og at snø ikke fokker seg under bygningskroppen. Byggene skal stå på pæler med fri høyde på minimum 100 cm over bakken for å unngå at permafrosten tiner. De oppføres som passivhus med bærende elementer av massivtre og ubehandlet trekledning ytterst. Det er beregnet at byggearbeidene vil være ferdig i løpet av 2015, og at observatoriet åpner i 2018.

«Innkapsling»
Det å finne optimale isolasjonsløsninger i et slikt prosjekt har vært svært krevende både på grunn av det røffe klimaet, men også på grunn av byggenes særegne utforming med mange skrå vegger, komplekse vinkler og utfordrende sammenføyninger. Som en konsekvens av de skråstilte veggene ble de isolert og tekket som om det var et tak.
   For å minimere kuldebroer ble det besluttet å «innkapsle» hele bygget ved å montere isolasjonen som et kontinuerlig utenpåliggende sjikt. Ved å benytte harde ROCKWOOL isolasjonsplater var det lettere å skjære til og montere platene slik at det ikke oppsto noen sprekker og glipper som ville medføre kuldebroer.
   «Veggene», som totalt hadde en isolasjonstykkelse på 280 mm, ble først isolert med 100 mm ROCKWOOL Underlag ENERGY før det ble krysslagt med ytterligere 180 mm ROCKWOOL HardRock ENERGY. På taket, som totalt ble isolert med 460 mm, ble det lagt ytterligere 180 mm mm ROCKWOOL Underlag ENERGY før både tak og vegger ble tekket med folie. Under bygget er det lagt totalt 400 mm med ROCKWOOL FlexEkstrem 33 isolasjonsplater.

Brannsikkert
Å bygge et bygg som ikke bare blir utsatt for ekstreme værpåkjenninger, men der det også stilles ekstra høye krav til sikkerhet, krever sitt. ROCKWOOL steinull er blant markedets mest brannsikre isolasjonsmaterialer og har et smeltepunkt på over 1000 °C. Dette gir ikke en sikkerhet mot at en brann kan oppstå, men dersom uhellet er ute, vil en konstruksjon med steinull motstå en brann vesentlig lenger enn en konstruksjon med andre typer isolasjonsmaterialer. Dette kan gi verdifull tid til å redde liv og verdier og er spesielt viktig med tanke på jordobservatoriets plassering.
   Det er Veidekke Arctic som har totalentreprisen med bygging av fundamentene til de tekniske installasjonene og oppføring av byggene i prosjektet. De utfører også monteringen av isolasjonen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1