Tips redaksjonen
05.05.2015

RCO lanserer kostnadseffektiv offline-løsning

RCO Securitys nye leserserie NoKey offline er i salg. De nye lesere er fullt ut integrert i RCOs system R-CARD 5000 og har den store fordelen at de ikke krever noen kabelinstallasjon.

– Ettersom du ikke trenger å trekke kabler, gir NoKey offline deg en meget kostnadseffektivt og smidig mulighet til å inkludere alle dørene i bygget til ditt adgangskontrollsystem. I et offline-system er det kortet eller brikkene som overfører adgangsrettighetene til lesere. Fra offline-leserne blir data tilbakeført på samme måte med blant annet hendelseslogger og batteristatus når brukeren passerer en online leser i systemet, sier Tor-Arne Aarhus, daglig leder i RCO Security.
   Installasjonen av NoKey offline skjer uten noen inngrep eller skade på døren. I stedet foregår monteringen med det tilbehøret en har for vanlig sylinderfeste og håndtaksmontasje. Dessuten er all mekanisk innkobling på innsiden av døren, noe som vanskeliggjør mulighetene for manipulering og sabotasje betydelig. Dette betyr en høyere sikkerhet i forhold til produkter der alt er på utsiden.
   RCO Security opplyser at NoKey offline oppfyller nordisk standard og er spesielt utviklet for markedet i Norden med tanke på kvalitet og funksjon. For å unngå kabelinstallasjon drives lesere av vanlige AA-batterier. Enhetene varsler i god tid via kortene opp til adgangskontrollsystemet sitt behov for batteribytte, noe brukeren for øvrig raskt og enkelt kan utføre på egen hånd.
   – Med hundre åpninger om dagen kan man lett forvente en batterilevetid på tre år. Men hvis du ønsker å unngå batteriskifte helt og holdent, har de nye lesere også mulighet for ekstern strømforsyning, sier Henrik Paulsson, RCO's markedssjef.
   De nye lesere er tilgjengelig i versjoner med eller uten tastatur, med eller uten sylinder og vrider, og brukeren kan selv velge om bare kort eller brikke skal gi adgang, eller om dette må kombineres med en personlig kode. All programmering gjøres i programvaren R-CARD M5, og RCO ordinære online-lesere (Mifare) fungerer som initieringslesere for NoKey offline. Dermed er det ikke behov for egne lesere til dette formålet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1