Tips redaksjonen
05.05.2015

Q-Bic eneboligpakke – hjelp til selvhjelp

Hva gjør du når du som privat boligbygger blir nektet av kommunen din å koble deg til overvannsnettet? Jo, du får din lokale rørlegger til å installere Q-bic fra Wavin.

Stadig flere kommuner krever nå at du som boligbygger skal håndtere ditt eget overvann, og flere kommuner har restriksjoner eller totalt forbud mot å koble seg på avløps-/overvannsnettet. Overvann er den delen av nedbøren som renner av på overflater, og som ikke infiltreres til grunnen. Kapasiteten til ledningsnettene har ikke klart å holde tritt med økningen i overvannsmengde. Økningen skyldes fortetning i bygg- og boligmasse samt klimaendringer, noe som fører til utfordringer også for deg som boligbygger.
   Flere nybyggere som har kjøpt tomter har møtt denne utfordringen. Det er ikke mange gode løsninger på markedet og Wavin opplyser at de er den eneste som tilbyr en god og levedyktig løsning som sikrer overvannet på egen tomt, og som kommer som komplette pakker i størrelse S, M, L og XL.

Fordrøyer/infiltrerer overvann
– Det er et typisk problem mange steder i Norge, der man skiller ut tomter på store eiendommer der det står hus fra før. Det kommunale nettet har ikke kapasitet, og kommunen legger ansvaret over på privatpersoner, forteller Salgssjef i Wavin Petter Lieth.
   Wavin har, som ledende i Europa på dette området, i mange år levert systemer for håndtering av nettopp overvann til store bygg. Q-Bic er et kassettsystem som fordrøyer og/eller infiltrerer overvann etter behov og ledningskapasitet. Dette har Wavin nå gjort tilgjengelig for privatpersoner med sine Q-Bic eneboligpakker. 

Som å bygge lego
– Vi har rett og slett laget systemet i mindre skala tilpasset eneboliger. Det er enkelt å forholde seg til, faktisk nesten som å bygge lego, sier Petter Lieth.
   Q-Bic kommer som en pakkeløsning og blir levert direkte til byggeplassen. Det krever heller ikke mye gravearbeid og kan utføres av en rørlegger.
   – Wavin holder nå, i samarbeid med NRL (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening), kurs for rørleggere og konsulenter over hele landet i beregning og montering av Q-Bic. Etterspørselen er enorm. Ved å fullføre kurset får deltakerne et sertifikat som viser at de kan beregne og anbefale overvannsløsninger, avslutter Petter Lieth.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1